Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Lennart Bergeros är Risetbo sedan 1950-talet.


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Nytt hopp för de boende"

Kummelnäsborna jublar, en delseger, optimismen lever.

Tack Områdesnämden i Boo (majoriteten) för att ni går de boende i planområde 'Kummelnäs söder om Grävlingsberg' till mötes genom att förorda enskilt huvudmmannaskap för vägar och allmän platsmark.

Som Risetbo med 52-årig anknytning till området känns det skönt att konstatera att de boende i Kummelnäs/Vikingshill ska kunna fortsätta att förbättra sina områden själva genom lokal demokrati och förvaltning.

Vi finner det angeläget att utvecklingen går framåt och att vi får tillgång till kommunalt VA och tar medföljande kostnader härför, men vägnätets underhåll och skötsel av betydande areal gemensamtägd mark ser vi helst att sköta själva. Det råder klar enighet i dessa frågor. Enligt intervjuer bosätter man sig i denna del av Boo för att det är "lite enklare standard" och "hög trivselfaktor", frågor som är värda att värna om och som "kan få kosta lite extra".

Tjänstemännen viker tydligen inte en tum inför fakta, folkviljan eller sunt förnuft. De hävdar att kommunalt huvudmannaskap är det enda genomförbara i planområdet, trots att de tidigare har förordat motsatsen i flera andra planområden. De är tydligen totalt rådvilla, det är så man häpnar och blir rädd, vem är till för vem?

Vad som också är svårt att förstå är att kommunen ska dra på sig ytterligare kostnader för underhåll av nya vägnät och allmän platsmark när man inte klarar av att sköta de åtaganden man har idag. Kostnader för vägupprustning står ju fastighetsägarna för, oavsett huvudmannaskap. Tjänstemännen verkar även ha brist på förståelse och känsla för de boendes ekonomi. De ser hellre till tilltänkta fastighetsägare och de som tjänar på att sälja sin fastighet när detaljplanen trätt i kraft. De förbiser helt och hållet den majoritet som bor i området och har för avsikt att bo kvar.

Nu kan vi bara hoppas att ansvariga i KSAU och Kommunstyrelsen känner av områdesplanen på ett sätt som gagnar de boende och driver den vidare enligt Områdesnämndens linje, alltså enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark.

Läs gärna Länsmuseets inventering av området och alla inkomna remissvar. Ta del av hur Stockholm Vatten arbetar och hur det fungerar i Värmdö kommun i motsvarande områden.

Sammanfattning:
JA till kommunalt VA, NEJ till kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark. Detta borde vara rena självklarheter i en kommun som förespråkar frihet och medbestämmande för den enskilde individen samt när det visar sig att en förkrossande majoritet står bakom detta.

2004-11-29
Lennart Bergeros
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3