Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Anders Lundell

Anders Lundell är ansvarig för
Allt-i-Kummelnäs samt kassör i Kummelnäs Vägförening.


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Information wants to be free"

Uttrycket i titeln användes flitigt under internetrevolutionens början i slutet av 90-talet. Det avsåg den möjlighet som internet skapade för alla att publicera och sprida all information till alla. Även om begreppet också kom att missbrukas för att sprida copyright-skyddat material utan att betala för det omfattar det en mycket viktig demokratisk princip:
- Allas rätt till information.

'Information wants to be free' visar på den stora möjlighet som internet skapat för vanligt folk att ta till sig och sprida information. Tidigare har det varit få förunnat att ha de ekonomiska möjligheterna att sprida sina budskap. Boktryckarkonsten gav möjlighet för vissa (författare med stöd av ett förlag) att sprida till relativt få (bokköpare). TV och radio gav möjlighet för vissa (ekonomiskt starka privata eller allmänna intressen) att sprida till många. Internet och uppsättningen av webservrar med hemsidor ger möjlighet för alla att med relativt små medel sätta upp en egen sida som är åtkomlig globalt.

Ambitionerna för 'Allt-i-Kummelnäs' var väl kanske aldrig ställda riktigt så högt, men syftet med webplatsen är att ge möjlighet till privatpersoner, föreningar och småföretag i Kummelnäs att sprida och ta till sig information om allt som händer i Kummelnäs.

Det är jag som driver sajten Allt-i-Kummelnäs i egen regi, det gör jag oberoende av mina engagemang i andra verksamheter i Kummelnäs.

De underliggande föreningarna och småföretagen ansvarar för, och administrerar sina respektive delar oberoende av mig och oberoende av vad som finns på Allt-i-Kummelnäs toppnivå. Användaravtal reglerar ansvars- och upphovsrättsfrågor samt fastlägger en ambitionsnivå för respektive underavdelning. Jag erbjuder alla föreningar och småföretagare i området som vill att vara med.

De generella delarna t.ex. klotterplank, natur, historia och bevakning av Boo Områdesnämnd ansvarar jag för själv. Min egen drivkraft i det sammanhanget är inget annat än ett web-intresse, en önskan att skapa en web-portal för Kummelnäs samt möjligheten att ha en mailadress med "@kummelnas.se".

Kummelnäs befinner sig som bekant sedan ett par år i en mycket omvälvande period. Intresset för att bosätta sig permanent i Kummelnäs är större än någonsin och som en följd av det pågår detaljplanearbeten för i stort sett samtliga delar av området.

Behovet av informationsspridning är naturligtvis extra stort i en sådan tid och som ett steg i att bredda Allt-i-Kummelnäs innehåll lanseras nu 'Kummelnäs DEBATT'. I denna avdelning kommmer debattartiklar att presenteras med jämna eller ojämna intervaller beroende på debattörernas intresse. Även här erbjuds samtliga i området att delta, införda artiklar är granskade och signerade.

Vill du bidra?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se

2004-09-26
Anders Lundell
 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3