Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   Niklas Ohlson, niklo@telia.com<BR>
		Henrik Fischer, h.fischer@telia.com

Niklas och Henrik har varit engagerade i referensgruppen för Riset


 Debattartiklar
2007-07-06:
Ett svek mot Risetboende

2006-04-11:
Rättelse till Tore Källquists inlägg

2006-04-10:
Svar till Tore Kellquist

2006-04-06:
Kvarterssamtal med överrock

2006-03-23:
S-ledaren Karin Norman anför...

2006-03-08:
Tore Kellquists dubbelspel...

2006-02-22:
S-toppen i Boo försöker förleda...

2006-02-14:
Fakta om Björnberget

2005-01-24:
Hur blev avlopps-frågan en vägfråga?

2004-11-29:
Nytt hopp för de boende

2004-10-12:
Ingen gift-anläggning i...

2004-10-03:
Starkt stöd för de boendes rätt...

2004-09-26:
Information wants...

 
Om DEBATT


Kummelnäs DEBATT

"Ett svek mot Risetboende"

Just nu så håller Nacka kommun på att uppdatera prioriteringen för planprocesser i kommunen. Riset har som vanligt ändrats och ligger nu preliminärt i prioritet 2 med slutdatum 2014 för utbyggt VA (slutdatumet ändras hela tiden och kan likaväl bli 2020 om något år, vad vet vi). Detta förslag från tjänstemännen skall presenteras till politikerna i augusti.

Nu är det dags att vi alla gör våra röster hörda! Det får vara nog!
Vi kan påverka och har väntat länge nog på att få bygga ut, bo drägligt samt ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Vi är många som flyttat in kring milleniumskiftet som fått besked på 2-4 år till kommunalt VA (Riset låg i prioritet 1). Sju år senare så är det sju år kvar - minst. Det är ett svek av kommunen mot oss som gjort livsinvesteringar och räknat med ett växande hushåll. Kommunen klagar på resursbrist men trots det sker ett flertal nybyggnationer av byggbolag för att få in fler skattebetalare, istället för att se till så att de som redan bor i kommunen får en dräglig livsmiljö. Hindret för att ha Riset som prio 1 är de avtal som kommunen har gjort med byggbolagen, vilket är anmärkningsvärt (detta enligt tjänsteman från kommunen).

Detaljplansarbetet började med ett start-PM år 2002 för Riset, informationsmöte hölls, samråd, referensgrupp hade ett flertal möten med tjänstemännen, alla handlingar blev klara för att tjänstemännen skulle kunna ta fram ett planförslag. Detta planförslag kom aldrig.

Riset växer så det knakar och allt fler barnfamiljer flyttar in. Mer vatten förbrukas och mer BDT-avlopp släpps ut i området. En dag kommer grundvattnet vara odrickbart, antingen av saltvatten eller av avloppsinsläpp. Vi måste agera NU! Om ett par månader är det för sent, då har beslutet tagits.

Skriv på namninsamlingen på: www.namninsamling.se - sök 'Riset'

Maila, skriv eller ring till politikerna och tjänstemännen som ska företräda oss i denna fråga. Vi vill ha prioritet 1 nu och gå vidare i planprocessen i höst. Varför inte samköra med grannområdet Södra Grävlingsberg? Delar av Riset ingår i denna plan, Riset-boende har varit med och tagit fram planen och kommer få en liknande plan. Passa på när VA-stamledningen till Backeboskolan dras i området.

Om du vill ha mailadresser till berörda politiker, tjänstemän - maila oss, se nedan.

Maila gärna också oss när ni tagit kontakt och gjort era röster hörda, så samlar vi missnöjet.

2007-07-06
Niklas Ohlson, niklo@telia.com
Henrik Fischer, h.fischer@telia.com

 

Lämna synpunkter på denna artikel.
 

Vill du själv bidra med en artikel?
Maila i sådant fall till anders.lundell@kummelnas.se
Du behöver inte ha din artikel färdig vid en första kontakt, välkommen att bolla idéer.

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3