Pressmeddelande 2004-10-06


M-protest mot avfallsanläggning på Stora Höggarn


- Att lägga en ny station för behandling av 150.000 ton förorenat avfall
varje år mitt i Stockholms inlopp känns helt fel, säger Susann Fogelström
(m), ordförande i områdesnämnden i Boo i Nacka.

- Det är upprörande att grannkommunen Lidingö inte hört av sig till oss i
Nacka kring planerna på att etablera en avfallsanläggning på Stora
Höggarn. Jag borde inte behöva läsa om sådant här i tidningen, det känns
som om de försöker smyga igenom beslutet, säger Susann Fogelström (m), som
är ordförande i den miljöansvariga nämnden i Nacka, områdesnämnden i Boo.
Jag kommer att ta upp frågan på sammanträdet nästa vecka och se till att
vi får medverka i en noggrann miljöprövning. Frågan berör ju faktiskt oss
mer än Lidingö, eftersom det är dubbelt så långt till bostäderna på
Lidingö jämfört med Vikingshill i Nacka.

- Själva idén att behandla 150.000 ton förorenade avfallsmassor varje år på
en skärgårdsö i Stockholms inlopp och bara 750 meter från människors
bostäder känns väldigt fel. I andra sammanhang får man ju knappt bygga
bostäder så att det syns från vattnet, då verkar det orimligt att man ska
få bygga stora avfallsanläggningar i vattenbrynet. Det måste finnas bättre
lägen i vårt stora län.


Susann Fogelström (m),
Ordförande i Boo Områdesnämnd, Nacka