Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Klotterplank      Privatpersoner      Föreningar    Kontakt   


 Privatpersoner
Mail-lista
Egen mail-adress
Boo Områdesnämnd
Sätt startsida

Nu även www.kummelnas.se

Från och med nu går det att använda ändelsen .se på alla Allt-i-Kummelnäs adresser.

Både .se och .net är kopplade mot samma webserver och mailserver. Det är därför liktydigt att använda adresserna www.kummelnas.se och www.kummelnas.net. Detsamma gäller samtliga undersidor och mailadresser, även på de olika förenings- och företagssidorna.

T.ex:

www.kummelnas.se/okf        = www.kummelnas.net/okf
www.kummelnas.se/natur/omr04.asp  = www.kummelnas.net/natur/omr04.asp
biorklund@kummelnas.se       = biorklund@kummelnas.net

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3