Allt-i-Kummelnäs
Kummelnäs Gård 1976 
      Historia      Natur      Debatt      Klotterplank      Privat      Föreningar    Kontakt   
Kummelnäs Vägförening
Östra kummelnäs Fastighetsägareförening
Ingen nyhetsrapportering
(2015-01-20)
Nyhetsrapporteringen från Kummelnäs är nedlagd sedan januari 2015. Undersajterna på sidan är dock igång som vanligt. Ring Anders Lundell på 073-4026197 för mer info.

Mobil fartkamera vid Sågtorp
(2014-06-12)
Under morgonen och förmiddagen måndag 26 maj hade Polisen en mobil fartkamera uppställd vid busshållplatsen vid Sågtorpsskolan.
Se bilden i större format 
Mobil fartkamera vid Sågtorp

Simskola i Sågsjön 2014
Simskola i Sågsjön 2014 (2014-05-03)
Simskolan Trampoolin kommer att arrangera simskola vid Sågsjöbadet i sommar. Start 30:e juni för alla åldersgrupper. Följ länken och läs mer.
Läs mer hos Trampoolin 

Detajplan (G) antagen men överklagad
(2014-05-02)
I mars antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för område G i Sydöstra Kummelnäs. Beslutet har dock överklagats av en fastighetsägare vilket innebär att prövning nu sker i högre instans.

Arbetsplanering område B i Riset
(2014-03-27)
Planeringen av hur detaljplanen (DP 536 som vann laga kraft den 9 april 2013) i område B i Riset ska genomföras börjar nu ta form.
Läs mer hos Riset 

Julmarknad - Kummelnäs Kapell
(2013-11-12)
Östra Kummelnäs Fastighetsägareförenings traditionsenliga Julmarknad går av stapeln lördag 30 november kl 11-14. Förutom hantverk och julsaker finns det även kaffeservering med hembakat och varmkorv.
Läs mer hos ÖKF 

40 på Kummelnäsvägen & Vikingshillsvägen
40 på Kummelnäsvägen & Vikingshillsvägen (2013-10-05)
Nu har hastighetsgränsen på Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen sänkts till 40 km/tim. 40-gränsen gäller från Rotkärret och norrut in i Kummelnäs. Som tidigare gäller 50 km/tim på Kummelnäsvägen söder om Rotkärret och 30 km/tim på lokalvägarna i Kummelnäs.

Skötselplan för Rudträsk
(2013-09-22)
Skötselplanen för Rudträskområdet, sjö och naturmark mellan Oskarsvägen och Drottningvägen i Nordöstra Kummelnäs, är nu framtagen.
Läs mer hos ÖKF 

Simskola i Sågsjön
(2013-06-09)
Simskolan Trampoolin kommer att arrangera simskola vid Sågsjöbadet i sommar i samarbete med Kummelnäs Västra Fastighetsägarförening. Följ länken och läs mer.
Läs mer hos Trampoolin 

Byte av bussnummer till 441
(2012-12-03)
Från och med 9 december byter buss 448 nummer till 441. Buss 448 (med tillägget 'C') kommer att gå till Gustavsvik. I rusningstrafik är det alltså buss 441 som gäller framöver, om man vill till/från Kummelnäs.
Se tidtabellen för 441 

Julmarknad i Kummelnäs Kapell
(2012-10-17)
Det är nu fem år sedan Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening ordnade sin första Julmarknad i Kummelnäs kapell, söndag 2 december är det dags igen.
Läs mer hos ÖKF 

Arbetsdag Wiboms tomt
(2012-10-09)
I samarbete mellan Boo Miljö- och Naturvänner och Kummelnäs Vägförening kommer en upprustning av den så kallade 'Wiboms tomt' vid Solviksvägen att göras. Steg 1 är en arbetsdag söndag 14 oktober kl 11-15, anmäl ditt intresse att delta till Kerstin Lundén på tel 070-4700160.
Samling i korsningen mellan Solviksvägen och Spångvägen.
Se bilden i större format 
Arbetsdag Wiboms tomt

Tennisbanan återuppstår
(2012-07-22)
Till mångas glädje återuppstår nu Kummelnäs Tennisklubb med tennisbanan på Lövbergavägen. Tre eldsälar står bakom nystarten och har funnit en uppgörelse med den tidigare markägaren. Efter att ha stått oanvänd 2007-2011 är planen nu spelbar igen. Mer information om klubben hittar du på staketet vid banan.

Hastighetskontroll på Kummelnäsvägen
Hastighetskontroll på Kummelnäsvägen (2012-07-05)
Onsdag lunch 4 juli genomförde polisen en hastighetskontroll på Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen. Insatsen motiverades med att många hört av sig om att det körs för fort här. Polisens ambition är (enligt polismännen på plats) att genomföra kontroller 'på andra ställen än bara vid skolor och dagis'.

Vattenreglering av Karbosjön
(2012-04-03)
Nacka kommun har i mars fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att ansvara för en vattenreglering av Karbosjön och en del av tillrinningsområdet till sjön. Tillståndet gäller bland annat en sänkning av sjöns nivå med 11 cm och att en del av dikesvattnet längs Viningshillsvägen istället leds ner mot Sågsjön.
Läs mer på kommunens hemsida 

Område E har utträtt ur vägföreningen
(2011-11-14)
Detaljplaneområde E (Björnberget) har nu utträtt ur Kummelnäs Vägförening. Nacka kommun har nu ansvaret för Landbacken, Björnbergsvägen, Näckdjupsvägen, Kummelvägen samt anslutande mindre vägar. Detta gäller från och med 1 november 2011.
Läs mer hos Kummelnäs Vägförening 

Begränsad framkomlighet
(2011-09-04)
Under september kommer det att vara begränsad framkomlighet på delar av Lövberghavägen på grund om omfattande beläggningsarbeten.
Läs mer hos Kummelnäs Vägförening 

Kräftfiske till hösten?
(2011-06-21)
Är du intresserad av kräftfiske i Sågsjön? Anmäl dig till Sågsjöns Kräftfiskeklubb så kanske du får chansen.
Läs mer om förutsättningarna 

Detaljplan har vunnit laga kraft
(2010-11-12)
Efter beslut av regeringen/miljödepartementet 2010-10-21 har detaljplanen för område F i Västra Kummelnäs nu vunnit laga kraft. Det innebär att det blir fortsatt enskilt huvudmannaskap med Kummelnäs Vägförening även i Västra Kummelnäs. Regeringen avslår alltså samtliga överklaganden och fastställer därmed länsstyrelsens och kommunens tidigare beslut. Det är därmed prövat att fortsatt enskilt huvudmannaskap kan tillämpas i den här typen av områden.

Gärdesudden naturreservat
Gärdesudden naturreservat (2010-06-21)
Kummelnäs har fått sitt första naturreservat. Gärdesudden, även kallad hundudden, ligger i förlängningen av Frans Mobergs väg mellan Kummelnäsviken och Lövbergaviken. Området har en varierande natur med högvuxen skog i de inre delarna och fina klipphällar med härlig utsikt över inloppet till Stockholm. Det används flitigt av dagisgruper, promenerande och hundägare. I och med att det nu är naturreservat gäller strikt koppletvång för hundar. Inom området ligger också Lövbergavikens Båtsällskap, tavlan på bilden beskriver området lite närmare och är placerad vid vägen ner till båtklubben.
Se tavlan i större format 

Vattenreglering av Karbosjön
(2010-03-09)
Kommunen planerar att begära en vattendom för reglering av Karbosjöns höjd. Ett samrådsmöte hålls 18 mars för fastigheter kring Karbosjön. Den huvudsakliga anledningen till regleringen av Karbosjön är att möjliggöra en väl fungerande dränering av Vikingshillsvägens södra del.
Läs kommunens inbjudan till samrådsmöte, samt WSP's rapport 
Vattenreglering av Karbosjön

Klippning av näckrosor i Karbosjön
(2009-07-30)
Som en del säkert har noterat så har nu kommunen klippt näckrosor i den del av Karbosjön som ligger närmast Risets Alväg. Ytterligare en klippning av samma område är planerad till vecka 32. Tyvärr har Nacka kommun bestämt sig för att sköta klippningen av kommunens sjöar via en entreprenör i år och nästa år. Vi i Karbosjögruppen har därför ingen möjlighet att låna aggregatet för att fortsätta förra årets fina arbete med att klippa resten av sjön. Kommunens eget aggregat skall säljas, men har ställts undan och lånas inte ut före försäljningen.
m.v.h. Karbosjögruppen

Inkoppling av VA ?
(2009-07-11)
VA-ledningarna i Nordöstra Kummelnäs, längs Solviksvägen och längs Risvägen är nu slutbesiktigade. Vissa anmärkningar återstår och kommer att åtgärdas under sommaren, men i princip kan man säga att arbetena är avslutade.
Att ta nätet i drift och låta intilliggande fastigheter ansluta sig ansvarar kommunens VA-enhet för (tel.vx 718 80 00), de kommer senare att ge besked om när anslutning kan ske. Preliminärt datum är hösten 2009. Hur man går till väga vid anslutning av vatten och avlopp (kommunens dokument) har tidigare publicerats på Kummelnäs Vägförenings hemsida.
Beskrivning av hur man ansluter VA 

Slutspurt för VA-arbetena
(2009-06-03)
Frentab har nu inlett slutspurten på arbetena med vatten och avlopp i norra delarna av Kummelnäs och Riset. Det omfattar även återställandet av lokalvägarna och byggandet av trottoar på norra delen av Kummelnäsvägen. Arbete kommer enligt Frentabs plstachef Janne Ottosson att pågå även utanför ordinarie arbetstid för att allt ska vara klart före semestern. Sveab har en del återställande kvar längs Lövbergavägen och Solviksvägen men även det beräknas vara klart före semestern.

Skogsstyrelsen söker jätteträd
(2009-03-20)
Gamla grova träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Sedan några år pågår en kartläggning i Stockholms län. Våren 2009 är det dags för Nacka att inventeras, du kan bidra.
Läs Skogsstyrelsens utskick 

Nacka Värmdö Posten fyller 20 år
(2009-03-10)
Tisdagens nummer (10 mars) av Nacka Värmdö Posten är ett jubileumsnummer eftersom tidningen firar 20 år. Det allra första numret kom ut 1989.
Läs NVP på nätet 

Stort tele-avbrott i Kummelnäs
(2009-02-05)
Stora delar av Kummelnäs drabbades på torsdags-morgonen av avbrott på alla fasta tele- och internet-förbildelser (oberoende av operatör, allt går via Telias kablar). Frentabs del av arbetet med Värmdös avloppsledning grävde av kablar på Solviksvägen mellan Kummelnäsvägen och Backamovägen. En del kunder fick tillbaka sina uppkopplingar under torsdagen men andra kan få vänta till efter helgen, enligt Telia. På bilden ses två reparatörer från Relacom i full aktion.
Se bilden i större format 
Stort tele-avbrott i Kummelnäs

Sågtorpsskolan bygger ut
Sågtorpsskolan bygger ut (2009-01-30)
Nu pågår arbetet för fullt med en ny byggnad med två ytterligare klassrum på Sågtorsskolan. Elevantalet har ökat det senaste året så nu behövs en tillbyggnad.
Se bilden i större format 

Julklappstips för Boo-bor
(2008-12-08)
Lagom för att bli en perfekt julklapp släpptes Boo-boken i slutet av november. Boo-boken är ett mycket seriöst projekt genomfört av ett antal eldsjälar i Boo. Boken är tryckt i fyrfärg, har 256 sidor med närmare 400 bilder, utförliga kartor och informativa texter om Boo's historia från tidig medeltid till 2000-talet.
Läs mer och beställ 
Julklappstips för Boo-bor

Rådjursjakt i Kummelnäs
(2008-11-24)
Under vecka 49, dvs första veckan i december, kommer det att bedrivas rådjursjakt i Kummelnäs. Detta görs av Nackas viltvårdare. Även Rolf Jansson, boende i området, kommer att vara med.

Julmarknad i Kummelnäs Kapell
(2008-11-18)
Kummelnäs Julmarknad blev en succé förra året, därför slår Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening åter igen upp portarna till Kummelnäs Kapell söndag 23 november.
Läs mer hos ÖKF 

Värmdös avlopp vidare mot Lidingö
(2008-11-14)
Arbetet med Värmdös avloppsledning pågår nu även i vattnet vid Lövbergaviken för att sedan korsa farleden över till Lidingö. I flytande läge bogseras bit för bit ut för att sedan sänkas till botten. De boende i Kummelnäs beröras inte så mycket praktiskt, annat än när rör (24 meter) lossas vid gamla Porsmosseverkets tomt.
Se bilden i större format 
Värmdös avlopp vidare mot Lidingö

SL-buss fast vid vändplanen
(2008-09-18)
I och med kommunens arbeten med nya VA-huvudledningar längs Kummelnäsvägen har som bekant Frentab stängt av en del av bussvändplanen. SL har varit på plats och godkänt avstängningarna, tanken var att lösningen skulle fungera för de vanliga bussarna med dubbel bakaxel. Vid 10-tiden på torsdagen skickade dock SL dit en ledbuss, föraren kunde inte hantera situationen och i princip satt bussen fast. Ett 15-tal passagerare fick kliva av och vänta på assistans.
Se bilden ur ett annat perspektiv 
SL-buss fast vid vändplanen

Nya trafikomläggningar
(2008-09-06)
Föreningsvägen stängs av vid bussvändplan från och med vecka 37 och ett antal veckor framåt. Men eftersom den norra delen av Solviksvägen öppnats igen, blir Djupadalsvägen-Solviksvägen den sträcka som förbinder Kummelnäsvägen och Lövbergavägen.
Läs mer på KVF's sida 

Ny oljedepå på St Höggarn ?
(2008-09-02)
Så var det dags igen. För fyra år sedan stod striden kring en föreslagen anläggning för miljöfarligt avfall på Stora Höggarn, då vann protesterna gehör. Återstår att se vad som kan göras denna gång, då en oljedepå föreslås i en ny ansökan till Länsstyrelsen.
Läs mer om St Höggarn 

Trängselskatt månadsvis
(2008-08-06)
Från och med augusti debiteras trängselskatten månadsvis. I slutet av varje månad skickas en avi till fordonsägaren med skattebeslutet för föregående månad. Skatten ska ha registrerats som betald på Vägverkets konto för trängselskatt senast den sista dagen i nästföljande månad. Exempel: Avin med skattebeslutet för augusti månad kommer i slutet av september. Skatten ska sedan finnas på Vägverkets konto senast den sista oktober. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.
Läs mer hos Vägverket 

Rädda tennisbanan
(2008-07-12)
Tennisbanan vid Lövbergavägen har legat i träda sedan hösten 2006. Den tidigare tennisklubben och markägaren har sedan dess haft svårt att komma överens om de framtida formerna för köp eller fortsatt upplåtelse av marken. Många idéer har prövats. Nu finns ett förslag där det bildas en andelsägd klubb helt finansierad av andelsägarna. Du kan bli medlem.
Läs mer om planerna 
Rädda tennisbanan

Fortsatt stabilt stöd för enskilda vägar
(2008-07-04)
Resultatet av kommunens telefonomröstningar i Norra Boo angående framtida huvudmannaskap för vägarna visar på ett fortsatt mycket starkt stöd för enskilda vägföreningar. I område A (Eolsudde, Privatv. etc) är 75% för enskilt, i område B (Riset) 81%, Rörsundsviken 89% och område G (sydöstra Kummelnäs) 73%. När kommunen förra året gjorde en likadan undersökning i område F (Västra Kummelnäs) var 74% för enskilt. I område E (Björnbergsv. etc) är dock majoriteterna inte lika tydliga, kommunen har tidigare beslutat att det området ska kommunaliseras. Se även tidigare inlägg 2007-06-21 och 2008-05-02.
Läs resultatet i detalj 

Rensning i Karbosjön
(2008-06-30)
Karbogruppen, en sammanslutning av boende kring Karbosjön, har tillsammans med kommunen utfört rensning av näckrosor och annan växtlighet i Karbosjön. Det röjda kommer att transporteras bort från området för att undvika att näringen återförs till sjön. Om några år när kommunalt VA är i drift kan mer långsiktiga åtgärder för sjön göras.
Se bilden i större format 
Rensning i Karbosjön

Nya riktlinjer för takkupor
(2008-06-16)
Nacka kommun har antagit nya riktlinjer för hur takkupor ska bedömas vid bygglovsansökningar. En central fråga är hur stor en takkupa får vara utan att det påverkar husets våningsantal. Riktlinjerna ska inte gälla retroaktivt, beviljade bygglov gäller.
Läs mer om de nya riktlinjerna 

Snart kommer asfalten
(2008-05-08)
Vid det här laget är nog ganska många Kummelnäs- och Vikingshillsbor mer än tillräckligt trötta på den gropiga makadanbeklädda Kummelnäsvägen. Men nu syns ljuset i tunneln, enligt Frentab kommer Kummelnäsvägen från Rotkärret ner till Värmdövägen att asfalteras med start 12 maj om allt går som planerat.

En lysande lösning
(2008-05-02)
Kommunen har fattat beslut om en ny modell för hur man ska arbeta med detaljplanering i så kallade förnyelseområden. De boende ges möjlighet att i en telefonundersökning rösta för om man vill ha en snabb process med fortsatt enskilt huvudmannaskap ('villa'-byggrätter, bibehållen fastighetsindelning) eller en mer grundlig process där alla tänkbara framtida aspekter analyseras och huvudmannaskapet för vägarna tas över av kommunen.
I båda fallen bygger kommunen ut VA (vatten och avlopp). Telefonintervjuer kommer att göras i berörda delar av Norra Boo under april och maj.
Läs utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 

Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton (2008-04-28)
Kummelnäs Vägförening, ÖKF & Västra ordnar traditionellt valborgsmässofirande vid Kummelnäs Inre Brygga.
Riset ordnar samtidigt vid tennisbanan på Risvägen.
Se KVF's inbjudan 
Se Risets inbjudan 

Smitningsolycka på Solviksvägen
(2008-04-26)
Vid 04-tiden natten mellan fredag och lördag väcktes boende av att en bil kraschade in i brevlådor, staket, grindstolpe och grind i nordvästra delen av Solviksvägen. Fordonet avlägsnade sig snabbt från platsen men lämnade kvar diverse bildelar efter sig, förutom den allmänna förödelsen. 'Det bör vara ganska lätt för Polisen att hitta bilen, delarna säger en hel del om den' säger den upprörda fastighetsägaren och fortsätter: 'Tänk om det hänt på dagen och någon blivit skadad'. Tips kan lämnas till Nacka-polisen på tel 08-401 60 62.
Se bilden i större format 
Smitningsolycka på Solviksvägen

Missfärgat vatten
(2008-04-23)
Efter tisdagens vattenläcka vid Kummelnäs Gård har det kommunala drickvattnet missfärgats i stora delar av Boo. Anledningen är, enligt kommunens reparatörer på plats på Lövbergavägen, att läckan gjorde så att vattnet i ledningarna rann mycket fortare än vanligt. Vid sådan vattenrusning lossar rostflagor och andra avlagringar inuti rören, vilket gör att vattnet missfärgas.
Någon fara för vattenkvaliteten ska det dock, enligt samma reparatörer, inte vara.

Vattenläcka vid Kummelnäs Gård
(2008-04-22)
När Frentab idag skulle börja schakta i Lövbergavägen (se nyhet 2008-04-17) och frilägga de befintliga vattenledningarna som den nya huvudledningen ska anslutas till så lossnade ändpluggen på ledningen. Stora mängder vatten läckte ut och samlades som en sjö nere vid korsningen Solviksv-Lövbergav. Kommunens VA-enhet var dock snabbt på plats och kunde stänga av vattnet. Ett 10-tal hushåll är nu utan vatten men reparation pågår. Tappställe finns i korsningen.
Se bilden i större format 
Vattenläcka vid Kummelnäs Gård

Årsmöte i Kräftfiskeklubben
(2008-04-21)
För 5:e året i rad kommer signalkräftfiske att bedrivas i Sågsjön. Kräftfiskeklubben håller årsmöte söndag 27 april.
Läs mötesinbjudan 

Lövbergavägen stängs av
(2008-04-17)
En kort del av Lövbergavägen stängs av för fordonstrafik från 21 april. Anledningen är kommunens utbyggnad av VA-ledningar.
Läs mer på KVF's sida 
Lövbergavägen stängs av

Ny fastighetsbyrå i Kummelnäs
(2008-02-15)
BOIBOO Fastighetsbyrå har hjärtat i Saltsjö-Boo. Ansvarig mäklare för byrån är Kummelnäsbon Oskar Rudbeck som med sin lokala anknytning och engagemang strävar efter att tillgodose sina kunder med ett personligt bemötande. 'För BOIBOO är det viktigt att ha kunskap och känsla för både bostaden och Kummelnäs som område när vi hjälper till vid en bostadsförsäljning', säger Oskar Rudbeck.
Besök BOIBOO 

ENDAST www.kummelnas.SE
(2008-02-08)
Efter att de båda ändelserna .se och .net fungerat parallellt i flera år lämnar vi nu .net
Hädanefter är det alltså bara .se som gäller.
Se till att ändra i dina bokmärken och mailadresser om du idag använder .net
www.kummelnas.se 

Nästa steg för Värmdös avlopp
(2008-02-04)
Nu i februari påbörjas nästa etapp av Värmdös avloppsledning genom Kummelnäs. Entreprenören SVEAB startar i Lövbergaviken och kommer sedan upp österut längs Lövbergavägen (F-E). Något senare under våren påbörjas även arbeten i Solviksvägen (D-E), där kommer även Nacka kommun att vara med och lägga ner vatten och avlopp för att tillgodose Kummelnäs lokala behov. Längs Värmdös avloppsledning lägger även SL en ledning för biogas.
Läs mer om projektet 
Nästa steg för Värmdös avlopp

Koll på bredbandet
(2008-01-03)
Har du koll på hur bra ditt bredband lever upp till den utlovade hastigheten? Bredbandskollen TPTEST gör det möjligt att via ett enkelt webbgränssnitt mäta användarens bredbandshastighet. Därefter får användaren det uppmätta resultatet värderat mot den utlovade kapaciteten. Inga installationer behövs för att göra testen. Detta är en enkel och snabb metod att kontrollera om ens internetanslutning håller måttet eller om något bör åtgärdas. Viktigt att tänka på är att ADSL-uppkopplingar har (och ska ha) mycket olika hastigheter till respektive från användaren.
Bredbandskollen TPTEST finansieras och sköts rent administrativt av .SE som är en stiftelse med inriktning på att förbättra Sveriges internetinfrastruktur. Samarbetspartners är Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket.
Testa ditt bredband 
Koll på bredbandet

Visa från Kummelnäs
Visa från Kummelnäs (2007-12-22)
Trubaduren och Kummelnäs-bon Bernt Törnblom hälsar alla God Jul med sin egen 'Visa från Kummelnäs' som kan laddas hem gratis via länken nedan. Filen är en ZIP som innehåller en MP3 med Bernts egna framförande av visan.
Ladda hem visan (ZIP/MP3) 

Fiberläggning längs Vikingshillsvägen
(2007-11-27)
Arbeten pågår med att lägga fiber längs Vikingshillsvägen från telefonstationen vid Frövägen upp till en mobiltelefonmast i Riset.

Arkitektutställning i Kummelnäs Kapell
(2007-11-18)
När man ska bygga nytt eller bygga till är det risk att det gamla huset blir en detalj som går förlorad. För att ge gamla och nya fastighetsägare i Kummelnäs tips och ideer om hur man bygger vidare på ett gammalt hus och planerar sitt framtida boende i Kummelnäs arrangerar Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening en utställning i Kummelnäs Kapell 24-25 november.
Läs mer hos ÖKF 

Utmärkt längs Kummelnäsvägen
(2007-11-14)
Lagom till den pågående utställningen av detaljplanen för Kummelnäsvägen har kommunen låtit lantmäteriet märka ut gränserna för den tänkta förändringen av vägen. Alla kan nu på plats se hur sträckningen är tänkt att bli från Rotkärret bort till korsningen med Solviksvägen. Käpp med text 'Gränspunkt' anger nuvarande gräns, 'Inlösen' anger framtida gräns och 'Z-område' anger den bortre gränsen för hur långt från vägen förändringen påverkar intilliggande fastigheter. Utställningstiden slutar på fredag 16 november.
Se bilden i större format 
Utmärkt längs Kummelnäsvägen

Kommunen ställer grannar mot varandra
(2007-11-07)
Många har säkert glatts åt att detaljplanearbetet för Riset åter fått prioritet 1 (se nyhet 2007-10-09). Men när det nu visat sig att det sker på bekostnad av grannområdet (omr G) i sydöstra Kummelnäs som nu istället sätts på väntelistan kommer de tidigare så positiva omdömena om kommunens agerande i en annan dager. 'Situationen känns mycket olustig, det här är helt oacceptabelt! Vi kommer göra allt vi kan för att få upp område G i högsta prioritet igen' säger Lars-Henrik Lindahl, ordförande i Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening, som stött Riset i deras kamp.
Läs mer hos ÖKF 

Rätt beslag till ditt gamla hus
Rätt beslag till ditt gamla hus (2007-11-06)
Helheten består av detaljer. Det om något är viktigt att tänka på när man renoverar gamla hus. Eskilstuna Kulturbeslag tillverkar beslag efter gamla förebilder, återförsäljare är bland annat Nacka Byggnadsvård på Eknäsvägen 2.
Läs mer om utbudet 

Överdriven risk om Dagis Regnbågen
(2007-10-30)
Mitt i Nacka skrev i förra veckan en artikel om förorenad jord vid Dagis Regnbågen. Tidningen gav en bild av att Länsstyrelsen gett området en hög riskklass trots att kommunen sanerat marken, vilket inte stämmer enligt Tore Liljeqvist på kommunens miljöenhet:
'Länsstyrelsens rapport baserar sig vad de visste för ett år sedan. Det handlade alltså om tänkbara risker med tanke på vilken verksamhet som bedrivits där tidigare och inte på faktiskt tagna prover.' Byggnaden åtgärdades i slutet av 80-talet, innan dagisverksamheten startade. När Länsstyrelsen i våras rapporterade att marken kunde vara förorenad så lät kommunen ta prover. Den ytliga marken var ren och ingen förorenad jord fanns där barn vistades. En metallförorening hittades en halvmeter under en asfalterad plan. Under början av sommaren grävdes denna förorening bort och ersattes med ren jord.
Överdriven risk om Dagis Regnbågen

Riset åter på prioritet 1
(2007-10-09)
Efter beslut i Miljö- och stadsbyggnadnämnden är nu Riset åter i gruppen prioritet 1 - dvs aktivt planområde. Det innebär att kommunen nu lägger ut Riset som aktivt planarbete för en tjänsteman. De boende är mycket tacksamma för det stöd de fått av den politiska majoriteten i denna fråga, genom först och främst Cathrin Bergenstråhle ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, som sakligt lyssnat på deras argument. Även stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren har varit engagerad.

Upprört om Kummelnäsvägen
(2007-09-20)
Många boende i Kummelnäs har upprörts över de mycket omfattande arbetena längs södra delen av Kummelnäsvägen. Anledningen torde vara att det som av kommunen tidigare beskrivits som en 'justering av vägen' är betydligt mer omfattande än vad de boende förstått. Även Nacka Värmdö Posten har uppmärksammat frågan i en artikel.
Upprört om Kummelnäsvägen

Grävlingsbergstomterna till salu
(2007-08-29)
Styckningen av de nya tomterna på Grävlingsberg, inom den nya detaljplanen för Nordöstra Kummelnäs, är nu klar. Tomterna finns för närvarande ute till försäljning via Lena Ek Fastighetsforum, se den generella länken 'Hus till salu'.
Hus till salu 

Namninsamling för Riset
(2007-08-02)
Enligt uppgift vill kommunen nedprioritera planområdet för Riset till prioritet 2 i sin genomgång av pågående planprojekt. För att förmå kommunen att sätta högre prioritet för Riset har ett antal boende startat en namninsamling som ska skickas till beslutsfattarna.
Läs mer om namninsamlingen 

Felparkerat i Riset
(2007-07-19)
Under midsommarhelgen hade man problem med en felpakrerad bil i Riset. Denna bild är tagen nere vid Risets ångbåtsbrygga.
Foto: Krister Nilsson.
Se bilden i större format 
Felparkerat i Riset

Huggorm på tomten ?
(2007-07-04)
Många dödar huggormar som de hittar på tomten. Ett annat alternativ är att ringa Thomas Thunmark på telefon 070-685 18 63, han driver ett företag som arbetar med bland annat huggormssanering. Mot betalning flyttar han huggormar till annan plats.

Samrådstiden mot sitt slut
(2007-06-27)
Samrådstiden för detaljplanerna och gatukostnadsutredningarna för Solviksområdet och Kummelnäsvägen slutar på fredag 29 juni. Det är alltså hög tid för den som har synpunkter med ännu inte framfört dem skriftligt att göra det nu. Läs mer på Nackas hemsida om vart man skickar sina synpunkter.
Detaljplan för Solviksområdet (Omr F)
Detaljplan för Kummelnäsvägen 

En ny brygga vid Sågsjöbadet
(2007-06-23)
Badet vid Sågsjön har nu fått en ny brygga med badstege. Såväl Nacka kommuns tjänstemän som politiker ser den här bryggan som en temporär lösning i väntan på att detaljplanen för Solviksområdet (Omr F) ska bli klar.
En ny brygga vid Sågsjöbadet

Rungande JA för Enskilt i Västra
(2007-06-21)
Resultatet av telefonomröstningen i Solviksområdet (omr F) har nu publicerats på kommunens hemsida. En mycket tydlig majoritet, 74% av fastighetsägarna, har uttalat sig för att Kummelnäs Vägförening ska fortsätta sköta vägarna inom planområdet i enskild regi.
Läs resultatet i detalj 

Midsommarfirande
Midsommarfirande (2007-06-20)
Lika traditionsenligt som vanligt går Risets firande av stapeln vid tennisbanan på Risvägen, samling klockan 14.00.
In i det sista finns viss osäkerhet om även Västra kommer att ha ett firande i år, om det blir av lär Prästgårdsängen vara platsen.
Håll utkik efter mer info på Västras hemsida
Läs mer om Risets program 

Sågsjöbadet rivet
(2007-05-15)
Nacka kommun som ansvarar för badplatsen i norra delen av Sågsjön har rivit bryggorna och hopptornet, allt ligger nu vid strandkanten och väntar på borttransport. Bryggorna var i så dåligt skick att de utgjorde en säkerhetsrisk uppger kommunens tjänstemän. När nya bryggor är tänkta att vara på plats är oklart.
Sågsjöbadet rivet

Dags för Värmdös avlopp
(2007-05-09)
I juni påbörjas utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna mellan Kil och Lövbergaviken. Ett flygblad delas ut i brevlådorna i kummelnä/Vikingshill inom kort. Där omnämns förbättrad vägstandard, gång- och cykelbanor, busshållplatser och belysning. Detta gäller primärt sträckan från Värmdövägen till Rotkärret (B-C).
Läs mer om projektet 
Dags för Värmdös avlopp

Detaljplaneförslag för Område F
Detaljplaneförslag för Område F (2007-05-08)
Äntligen! Det har varit en lång väg/tid fram till ett första konkret planförslag, men nu finns det ute för samråd 8 maj - 29 juni. Två alternativ till framtida huvudmannaskap presenteras.
Tag del av handlingarna för planförslaget 

Valborgsmässoafton
(2007-04-23)
Kummelnäs Vägförening ordnar traditionellt valborgsmässofirande vid Kummelnäs Inre Brygga.
Riset ordnar samtidigt vid Båtvägen.
Se KVF's inbjudan 
Se Risets inbjudan 
Valborgsmässoafton

Ny hemsida för Västra
(2007-03-15)
Västra har i dagarna sjösatt sin nya hemsida, med en omstrukturering och renodling av innehållet. Den nya sidan nås via den gamla adressen www.kummelnas.se/vastra eller www.kummelnasvastra.se
Till Västras nya hemsida 

Dags för Digital-TV !
(2007-03-05)
Nu är det bara en vecka kvar med analoga TV-utsändningar från Nacka-masten, 12 mars stängs SVT2 och TV4 av. För Kummelnäs-bor finns i princip tre alternativ: Digitalbox för marksändningar, Parabol med digitalbox eller Digital-TV via ADSL/bredband.
Det enklaste alternativet för de flesta är Digitalbox för marksändningar, då behåller man sin vanliga TV-antenn. Om man idag har bra bild på SVT2 och TV4 fungerar antennen troligtvis bra även för digital mottagning, har TV'n s.k. SCART-ingång är det enkelt att koppla in en digitalbox. En digitalbox för de fria kanalerna (SVT1, SVT2, TV4 och barn/kunskapskanalen) kallas ofta 'fribox' och kostar 400-800 kr. För en fribox krävs inget abonnemang/programkort, men är boxen försedd med kortplats kan man senare komplettera med ett Boxer-abonnemang för betal-TV-kanaler.
Läs mer om Digital-TV-övergången 

Skola och dagis fick pris
(2007-02-26)
Sågtorpsskolan och Kummelnäs Förskola har tilldelats utmärkelsen 'Skola för hållbar utveckling'. Utmärkelsen kan tilldelas förskolor, skolor och vuxenutbildningar som arbetar framgångsrikt med hållbar utveckling i sin pedagogiska verksamhet och undervisning.
Läs mer om utmärkelsen 
Skola och dagis fick pris

Storm i Kummelnäs
(2007-01-15)
Stormen drog in över Stockholmsområdet på söndagskvällen. På Båtvägen blåste ett par stora träd ner vid 23-tiden, en bil fick plåtskador och ett 10-tal hushåll blev utan ström. I Kummelnäsviken skadades landgången till en pontonbrygga.
Storm i Kummelnäs

Kanske fler båtlinjer
(2006-12-10)
I en översyn av Värmdös skärgårdspolitiska program ingår även båttrafik. Kanske kan detta vara till nytta även för båtförbindelser till Kummelnäs. Ta chansen och lämna in synpunkter senast 15 december.
Läs artikeln i NVP 

Stoppa telefonförsäljare
(2006-12-03)
Trött på telefonförsäljare? Med ett samtal till det så kallade NIX-registret kan du anmäla att du inte vill ha säljsamtal till din hemtelefon. Ring bara 020-277000 och följ instruktionerna.
Läs mer om NIX 
Stoppa telefonförsäljare

Områdesnämnden försvinner
(2006-11-14)
Områdesnämnderna i Nacka kommun försvinner vid årsskiftet. Systemet med lokala nämnder med politiker från varje kommundel ersätts med ett system specialiserat på olika verksamhetsområden. De frågor som tidigare hanterats av områdesnämnden i Boo sprids nu ut på bl.a. 'Miljö- och stadsbyggnadsnämnden', 'Tekniska nämnden', 'Fritidsnämnden' och 'Kulturnämnden'.

Ny återvinningsstation
(2006-11-03)
En ny återvinningsstation finns nu i Kummelnäs. På parkeringen utanför gamla Porsmosseverket vid Rensättravägen har kommunen satt upp behållare för sopsortering. Förutom pappersåtervinning finns behållare för glas-, metall-, plast och hårda pappersförpackningar.
Ny återvinningsstation

Ny detaljplan vid Hedevägen
(2006-10-09)
Då detaljplanen för Nordöstra Kummelnäs (Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg) antogs lyftes en fastighet bort från planen p.g.a. olika strandskyddsbedömningar mellan kommunen och Länsstyrelsen. Som då utlovades har nu en plan för den bortlyfta fastigheten initierats.
Läs protokollspunkten 

Kommunalvalsresultat 2006
(2006-09-18)
Resultatet av kommunalvalet i Nacka följde samma tendenser vad gäller ökning/minskning för respektive parti som i landet som helhet. Moderaterna fick ca 46% av rösterna som överlägset största parti, nystartade Nackalistan fick ca 4%.
Norra Boo ingår i två valkratsar: Kummelnäs och Lövberga ingår i Boo 12 och Riset, Rotkärrsskogen och Vikingshill i Boo 14. I båda dessa valkretsar fick (m) drygt 53% av rösterna och Nackalistan ca 7%, valdeltagandet var högre än i Nacka och landet som helhet. Se nedanstående länkar till www.val.se:
Nackas kommunalval (slutlig) 
Boo 12 (slutlig) 
Boo 14 (slutlig) 

Planen har vunnit laga kraft !
(2006-07-11)
Det hett omdebatterade detaljplanen för Nordöstra Kummelnäs har vunnit laga kraft! Kommunen har nu utfärdat bevis för detta efter viss fördröjning. Planen har gått under projektarbetsnamnet 'Söder Grävlingsberg' men låt oss nu lägga denna benämning till handlingarna och kalla området för det mer korrekta: Nordöstra Kummelnäs eller Norra delen av Östra Kummelnäs.
Läs mer på Nackas hemsida 

Värmdö-VA läggs landvägen
(2006-06-28)
Kummelnäs Vägföreningen deltog i förra veckan i ett informationsmöte med Värmdö och Nacka kommun om dragningen av Värmdös avloppsledningar. Värmdö har tagit åt sig av den massiva kritiken mot avlopp genom Sågsjön. Huvudalternativet är nu att gå längs Kummelnäsvägen, Solviksvägen och Lövbergavägen. Projekteringen kommer att göras under hösten 2006. Vägföreningen kommer som huvudman för Solviksvägen och Lövbergavägen att ha insyn i projektet och delta som kravställare. Värmdö och Nacka driver projektet gemensamt eftersom Nacka kommer att lägga ner VA-ledningar för Kummelnäs på samma gång.

Midsommarfirande i Riset
Midsommarfirande i Riset (2006-06-21)
I år är Risets midsommarfirande det enda i större skala i Kummelnäs-området, firandet sker som vanligt på ängen vid tennisbanan på Risvägen. Nyhet för i år är aktiviteter redan på torsdagskvällen.
Läs Risets inbjudan 

En seger för de boende
(2006-06-16)
Enligt uppgift från Länsstyrelsen (tors 15 juni) finns inga överklaganden till Regeringen av planen för Söder Grävlingsberg från de som hade överklagat i första omgången. Att ingen av de som tidigare överklagat (och som fått avslag/avvisats) valt att gå vidare är en stor seger för de boende som nu på allvar kan planera för sitt framtida boende. Kommunen förväntas inom kort utfärda bevis på att planen vunnit laga kraft.

Möt vårens fåglar i Riset
Möt vårens fåglar i Riset (2006-05-18)
Söndag 21 maj kl 8-10 ordnar Boo Miljö- och naturvänner fågelutflykt med vandring i några av de mindre grönområdena. Samling vid busshållplats Risvägen.
Läs mer på www.boonatur.se 

Ingen ide att söka bygglov till sommaren
(2006-05-15)
Nacka kommun klarar inte av att hantera fler bygglovsansökningar före semestern, detta på grund av att antalet ansökningar i år är mycket högre än vanligt.
Läs mer på Nackas hemsida 

Överklagandena avvisas
(2006-05-02)
Länsstyrelsen har nu kommit med sitt beslut med anledning av överklagandena av planen för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg. Överklagandet från ägarna till Grävlingsberg avslås, de punkter man klagat på utgör inte skäl för att upphäva beslutet om planen.
Överklagandena från de fastigheter som ligger utanför planområdet avvisas helt, de har ingen rätt att överklaga. Ur beslutet: "...att fastigheternas ägare inte såsom sakägare eller eljest kan tillerkännas rätt att överklaga antagandebeslutet."
Länsstyrelsens beslut i sin helhet (PDF) 

Demonstrationen inställd
(2006-05-01)

Den planerade demonstrationen (se nedan) ställdes in. Vid samlingen 14:00 utanför Kummelnäs Kapell informerades de som slutit upp för demonstrationen att Länsstyrelsen i fredags eftermiddag beslutat att de klagande utanför planområdet inte är sakägare och därmed inte kan överklaga detaljplanen.
Med vetskapen om detta fattades ett gemensamt beslut om att inte genomföra demonstrationen eftersom det inte längre fanns något att demonstrera för/emot.

Demonstration mot överklagandena på 1:a Maj
(2006-04-26)
På första maj brukar som bekant den socialistiska sidan av politiken ordna demonstrationer för solidaritet och rättvisa.
I Kummelnäs kommer däremot en demonstration att genomföras mot två socialdemokratiska politiker och deras överklaganden av detaljplanen för Söder Grävlingsberg. Samling 14:00 vid Kummelnäs kapell.
Läs mer om demonstrationen 

Valborgsmässoafton
(2006-04-26)
Kummelnäs Vägförening ordnar traditionellt valborgsmässofirande vid Kummelnäs Inre Brygga.
Riset ordnar samtidigt vid Båtvägen.
Se KVF's inbjudan 
Se Risets inbjudan 
Valborgsmässoafton

Enkät för planområde F
(2006-04-24)
Referensgruppen för planområde F (väster om Kummelnäsvägen) genomför just nu en boendeenkät som delats ut i brevlådorna i planområdet. Referensgruppen vill gärna ha svaren senast den första maj. Om det är någon som tappat bort sin enkät så finns den på Västras hemsida (direkt länk nedan). Tar man den därifrån så går det också bra att maila sitt svar till någon i referensgruppen, mailadresser finns angivna längre ner på samma sida som enkäten.
Referensgruppen hälsar och tackar på förhand för just ditt bidrag!
Till enkäten 

Värmdö-avlopp genom Sågsjön är huvudalternativet
(2006-04-18)
Enigheten mot att dra avloppsledningar genom Sågsjön var total bland de Kummelnäsbor som var på dagens samråsdsmöte anordnat av Värmdö kommun. Trots detta ser inte chefstjänstemännen i Värmdö och Nacka (Anders Ekengren) något problem med att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där just dragningen genom Sågsjön är huvudalternativet. Även ett s.k. 'vägalternativ' ingår i MKB'n med dragning Kummelnäsvägen-Solviksvägen. Det enda politiska beslut som finns i frågan i Nacka är, enligt uppgift på mötet, att Boo Områdesnämnd 2003 uttalade sig mot dragning genom Sågsjön. De boendes största chans att göra sin åsikt hörd torde vara att kontakta politikerna i Områdesnämnden, Kommunstyrelsen och i viss mån Tekniska Nämnden för att få dem att agrea skyndsamt.

Våreldning
Våreldning (2006-04-11)
Många gillar våreldningen, andra hatar den p.g.a. de problem röken orsakar. Det råder totalt eldningsförbud i Nacka förutom två veckor på våren och två på hösten då rent och torrt vedartat avfall får eldas. Våren 2006 tillåts sådan eldning under vecka 16 och 17 (17-30 apr).
Grundbudskapet från kommunen är: Elda helst inte alls!
Läs mer på Nackas hemsida 

Mitt i Nacka om 'bajsvatten'
(2006-04-06)
Mitt i Nacka uppmärksammar de boendes skepsis mot att ha Värmdös 'bajsvatten' i rör genom Sågsjön. I tisdagsnumret 2006-04-04 finns en stor artikel där Rolf Jansson (Sågsjögruppen) och Lars-Henrik Lindahl (ordf i ÖKF) drar paralleller med Hallandsås-projektet, som även det ansågs läckagefritt på projektbordet.
Som Allt-i-Kummelnäs rapporterade 2006-03-29 har en gemensam protestskrivelse lämnats från föreningarna i området. Vi boende i området förväntar oss naturligtvis att 100-procentigt stöd från Nackas politiker och tjänstemän i en fråga där vi tar hela risken.
Läs protestskrivelsen 

Röjarfest på Gärdesudden
Röjarfest på Gärdesudden (2006-04-02)
Söndag 9 april kl 10.00 ordnar Boo Miljö- och naturvänner s.k. Röjarfest på Gärdesudden (som ligger i fortsättningen av Frans Mobergs väg och Tomasvägen). Bland annat sly och aspar ska röjas, ta med yxa och såg. Mer info: Per Kvarnfors 747 82 71.
Läs mer på www.boonatur.se 

Gemensam protest mot Värmdö
(2006-03-29)
Med utgångspunkt från Sågsjögruppens analys av Värmdö kommuns önskemål att dra sina VA-ledningar genom Sågsjön pågår nu ett arbete med en gemensam protestskrivelse från samtliga fastighetsägar-föreningar i området. En dragning genom Sågsjön sparar några miljoner åt Värmdö på kort sikt, men det är Sågsjön och de boende i området som drabbas vid till exempel ett läckage.

Langby tar strid för de boende
(2006-03-03)
Erik Langby tar strid för de boende inom Söder Grävlingsberg som drabbas av överklagandena från boende utanför planområdet. Han föreslår bland annat att VA ska byggas ut innan planen vinner laga kraft. Frågan ska tas upp i kommunstyrelsen i mars.
Läs artikeln i NVP Nr 9/2006 

Nystart för Klotterplanket
(2006-02-21)
Efter ett längre uppehåll p.g.a. omarbetning av tekniken återuppstår nu Klotterplanket. För att skriva inlägg måste man numera först registrera sig som användare. I samband med omarbetningen har även reglerna för Klotterplanket förtydligats.
Läs användarreglerna 

(s)-politiker stoppar detaljplanen
(2006-02-15)
De ledande (s)-politikerna i Boo Bertil Damberg (2:e vice ordf i ONB) och Karin Norman (ordf för socialdemokraterna i Boo) tar enligt Nacka Värmdö Postens artikel i nr 7/06 ingen notis om att deras överklagande leder till att barnfamiljer tvingas leva på minimal yta utan fungerande VA. Bertil Damberg sägs också påstå att den nu antagna planen skulle leda till att boende i andra planområden drabbades av orimliga kostnader. Ett påstående, till synes, helt taget ur luften. Allt-i-Kummelnäs har sökt Bertil och Karin för en kommentar.
NVP har också träffat Sofia Paulsson (bilden t.h.) och hennes familj som är trångbodd och saknar drickbart vatten.
Läs artikeln i NVP 
(s)-politiker stoppar detaljplanen

Sågsjöns FF bemöter påståenden
(2006-02-14)
Sågsjöns Fastighetsägarförening som till stor del sammanfaller med planområde E/Björnberget är inne i en intensiv del av detaljplanearbetet. På Västras hemsida finns just nu ett inlägg om det, inläggets innehålla har fått ordföranden i Sågsjöns FF att reagera och i en debattartikel bemöta påståendena.
Läs DEBATT-artikeln 

Hiphop-toner i Kummelnäs
Hiphop-toner i Kummelnäs (2006-02-07)
På senaste plattan får trubaduren Bernt Törnblom från Kummelnäs oväntat gästspel i form av hiphopikonen Dogge Doggelito. Joakim Langer förde dem samman.
Läs artikeln i NVP 

Filminspelning måndag 6 feb
(2006-02-03)
Under måndagen kommer bussvändplan och Lilltorpsvägen att bli inspelningsplats för en reklamfilm för Peugeot. Preliminärt pågår det mellan 13 och 19, men det kan dra ut på tiden. Berörda fastighetsägare har informerats och polisen, SL, kommunen och vägföreningen har givit tillstånd. Frågor kan besvaras av Josefin på produktions-bolaget Tre Vänner eller Anders Lundell i vägföreningen.

Söder Grävlingsbergsplanen överklagad
(2006-01-23)
Detaljplanen för Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg som antogs i Kommunfullmäktige i december har överklagats. Enigheten bland de boende inom planområdet tycks vara stor. Däremot har tre fastigheter utanför planområdet överklagat planen. Främsta skälet till överklagan verkar vara att de vill ha kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark och att planen för Söder Grävlingsberg inte samplanerats tillräckligt mycket med övriga planområden i Kummelnäs. Överklagandehandlingarna finns tillgängliga hos planenheten på kommunen.

Dagistillbyggnaden påbörjad
(2005-11-15)
Idag påbörjades tillbyggnaden av Kummelnäs dagis med trädfällning vid Solviksvägen. En ny paveljong ska byggas utanför det som idag är dagisgård, kommunens fastighet med dagiset är större än det som används idag. Bygget kommer att kunna pågå utan att störa barnverksamheten. Den nya byggnaden ska inrymma 2-2,5 avdelningar varav en troligtvis blir en 'ur-och-skur' avdelning. Hämtning och lämning till de nya avdelningarna är tänkt att göras från Solviksvägen.

Detaljplanen för Söder Grävlingsberg tillstyrkt
(2005-10-30)
Boo Områdesnämnd har beslutat att tillstyrka detaljplanen för Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg. (m) konstaterar att den nuvarande utformningen baserar sig på de boendes önskemål och ser detta som en framgång för alla inblandande, (s) beklagar sig över samma sak och kallar det 'särintressen'.
På samma möte beslöt även nämnden att inte gå vidare med frågan om äldreboende i radhus-lägenheter på Thomasvägen.
Läs protokollspunkterna 

Bli dagmamma åt dina egna barn
(2005-10-12)
Nacka har beslutat att ge dagmammor rätt att få ut barnomsorgspeng även om de enbart tar hand om sina egna barn. Så ser regeländringen ut som leder till att alla föräldrar som startar ett egen företag med 'barnomsorg' i verksamhetsbeskrivningen kan få barnomsorgspeng från kommunen om de väljer att vara hemma med barnen istället för att ha dem på dagis. Ekonomiskt innebär det att det egna företaget får ca 6000 kr/barn. Ungefär hälften av detta går till egen skatt och sociala avgifter, av nettot på 3000 kr går sedan ca 1000 kr tillbaka till kommunen som 'dagisavgift' för att man nyttjar en kommunalt subventionerad barnomsorgsplats.
Läs mer på nacka.se 

Radhuslägenheter på Thomasvägen?
(2005-10-03)
Boo Områdesnämnd beslöt 20 september att utreda möjligheten till äldreboende i radhuslägenheter på en ca 3000 kvm stor tomt på Thomasvägen, väster om Kummelnäs varv.
Läs protokollspunkten 

Konserter 24/9 och 12/11
(2005-09-21)
Trubaduren och Kummelnäs-bon Bernt Törnblom har konserter med sin ensemble på Dieselverkstaden, lördag 24/9 och lördag 12/11 kl 19 - 21 inklusive paus. Musik från senaste CDn samt nyskrivet material från i somras.
För biljetter, 140 kr/st, ring Dieselverkstan - 718 82 90.

Ny ordförande i Områdesnämnden
(2005-09-14)
Moderaterna i Nacka har utsett Cathrin Bergenstråhle till ny ordförande i Boo Områdesnämnd, rapporterar NVP i nr 37/05. Cathrin Bergenstråhle har tidigare varit ledamot i Områdesnämnden. Hon efterträder Susann Fogelström som varit sjukskriven en tid.

Vikingshill Klippstuga
(2005-09-01)
Vikingshill Klippstuga på Nordmannavägen 9 är sedan många år välkänd i området. Numera finns även en hemsida på Allt-i-Kummelnäs.
Läs mer om Klippstugan 
Vikingshill Klippstuga

Förändringar i busstrafiken
(2005-08-22)
I och med hösttidtabellen från 22 augusti görs ett antal förändringar i busstrafiken.
- Nya linje 481X går från Orminge till Vattugatan i City på 35-40 min i rusningstrafik.
- Nya linje 471 som utgör lokalanslutningen på 421:ans turer går Värmdövägen till Forum men därefter motorvägen in till Slussen.
- En stor nyhet för arbetande i Nacka Strand/Forum är också att linje 448 numera stannar på motorvägshållplatsen vis Nacka trafikplats, det gör även nya 481X.

30 km/tim i Kummelnäs
30 km/tim i Kummelnäs (2005-08-22)
När nu Kummelnäs Vägförening har fått hastighetsbegränsning 30 km/tim införd innebär det att det i stort sett bara är Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen som har 50 km/tim. Både Riset och Rotkärrsskogen har haft 30-skyltning sedan tidigare.

RW VVS och Sjötransporter
(2005-07-05)
Ännu en småföretagare på Allt-i-Kummelnäs. RW VVS och Sjötransporter AB utför de flesta uppdrag inom VVS.
Är arbetsadressen en skärgårdsö? Inga problem! Med tjänstebåten utförs uppdrag ''från Arholma till Landsort''.
Läs mer om RW VVS 
RW VVS och Sjötransporter

Huvudvägarna i Norra Boo
(2005-06-29)
På Områdesnämndens möte 15 juni informerades det om uppstarten av detaljplaneprojektet för huvudvägarna i Norra Boo, dvs Kummelnäsvägen, Vikingshillsvägen och Lövbergavägen. I stort sett samtliga politiska läger verkar skeptiska till delar av projektet, att döma av protokollsanteckningarna.
Läs utdrag från ONB-protokollet 

Kummelnäs Kattpensionat
Kummelnäs Kattpensionat (2005-06-28)
Vi är glada att kunna välkomna Kummelnäs Kattpensionat till Allt-i-Kummelnäs. Kattpensionatet ligger på Skansstigen 4, på hemsidan kan man läsa om pensionatet och lämna in en preliminärbokning.
Till Kattpensionatet 

Pengar tillbaka från Boo Energi ?
(2005-06-25)
NVP uppmärksammar ett utslag från Kammarrätten som slår fast att en tariffhöjning som Boo Energi gjorde 2000 var oskälig. Om domen inte överklagas ytterligare skulle det kunna innebära att ca 12000 kunder får pengar tillbaka.
Läs artikeln i NVP 

Midsommarfirande
(2005-06-20)
Lika traditionellt som vanligt finns två platser i Kummelnäs med midsommarfirande i större skala.
Västra ordnar firande på Prästgårdsängen, samling kl 14.00 vid Norrbys väg.
Risets firande, i år för 65:e gången, går av stapeln vid tennisbanan på Risvägen, även det klockan 14.00.
Läs Västras inbjudan
Läs mer om Risets program 
Midsommarfirande

Tomtstorlekar i Kummelnäs
(2005-06-14)
Under våren har planarkitekterna för områdena 'Björnberget' och 'område F' hävdat att beslut finns att föreslå styckningar i Kummelnäs. Påståendena förbryllar många, även politikerna. Bevarad fastighetsindelning med stora tomter har hela tiden varit en av grundförutsättningarna i planarbetet. På initiativ av (s), (v) och (mp) ska frågan nu utredas av stadsledningskontoret.
Läs beslutet från områdesnämnden 

Västra anmäler Nacka kommun
(2005-06-14)
Västra har anmält kommunen till Länsstyrelsen för att de ska ålägga kommunen att lösa VA-frågan i Kummelnäs omgående. Enligt Nacka Värmdö Posten tolkar Erik Langby anmälan som ett politiskt spel och hänvisar till att planarbeten pågår i en takt så att ingen fastighetsägare ska bli överkörd.
Läs Västras anmälan
Läs artikel i NVP Nr 23 

Elaffären avblåst efter stämmo-nej
(2005-06-12)
Boo Energis föreningsstämma beslutade i tisdags kväll att inte genomföra den planerade strukturaffären med Elverket som syftade till att överlåta elhandelsrörelsen i Boo Energi till Elverket. Genomförandet av affären var villkorad av att Boo Energis föreningsstämma skulle ge sitt godkännande. Efter stämmans avslag stannar elhandeln i Boo Energi kvar i egen regi. Boo Energi kommer att fortsätta diskussionerna med Elverket om andra former av operationellt samarbete.

Boo Energi och Elverket
(2005-05-13)
Boo Energi har för avsikt att sälja sin elhandelsrörelse till Elverket Vallentuna AB. För kunderna i Boo ska det inte innebära några praktiska förändringar.
Läs mer på Boo Energis hemsida 

Nya dagisplatser i Kummelnäs?
(2005-05-03)
I mars fattade kommunen beslut om ett antal nya dagisavdelningar i kommunen, för Kummelnäs dagis vid Kummelnäsvägen skulle det betyda att barnantalet ökar från 70 till 110. Informationen till personal och dagisledning har varit knapphändig vilket också lett till att många föräldrar reagerat kraftigt när uppgifterna om beslutet till sist kom fram. Nacka Värmdö Posten har belyst frågan i en artikel 26 april.
Läs artikeln i NVP 

Valborgsmässofirande
(2005-04-28)
Kummelnäs Vägförening ordnar traditionellt valborgsmässofirande vid Kummelnäs Inre Brygga.
Riset ordnar samtidigt vid Båtvägen.
Se KVF's inbjudan 
Se Risets inbjudan 
Valborgsmässofirande

Efterlysning - Lilla Höggarn
(2005-04-19)
Joakim Langer arbetar nu vidare med sitt nästa bokprojekt 'Tarzan farsan', och söker därför fakta och historier om Lilla Höggarn. Kanske har just du något att bidra med.
Läs Joakims efterlysning 

Konsert 18 mars
(2005-03-13)
Trubaduren och Kummelnäs-bon Bernt Törnblom, en mycket omtyckt Bellman- & Taubetolkare, håller konsert i Dieselverkstan i Järla på fredag 18 mars kl 19:00. Mycket av materialet kommer från nya CD'n "Till mina vänner". För biljetter ring Dieselverkstan - 718 82 90.
Läs inbjudan 

Pippi i Kummelnäs
(2005-02-22)
Joakim Langer, omtalad Kummelnäs-bo, har forskat en del om förlagor till Astrid Lindgrens figurer. I sökandet efter Pippi Långstrumps pappa har han kommit Pippi själv på spåren. Läs mer i Nacka Värmdö posten.
Läs artikeln 

Befolkningsstatistik 04/05
(2005-02-04)
Antal boende per hushåll
6 eller fler2%
55%
416%
39%
217%
112%
039%
Kommunens statistik visar hur många mantalsskrivna som finns i varje hushåll i Kummelnäs vid årsskiftet 2004/2005.
61% av hushållen är permanent bebodda. Gör man också det generella antagandet att ett hushåll med mer än 3 personer är en barnfamilj så får man att drygt hälften av de permanent boende är barnfamiljer.

Det blir ingen giftanläggning!
(2005-01-27)
Arbetsgruppen Stora Höggarn meddelar idag att NCC lagt ner planerna på en marksaneringsanläggning på Stora Höggarn.
Läs gruppens inlägg 
Det blir ingen giftanläggning!

Ökade köer in mot Stockholm
(2005-01-11)
Efter att södra länken öppnades upplevde många att morgontrafiken i Boo på väg in mot Stockholm ökade, frågan diskuterades bland annat på Klotterplanket. Nacka Värmdö Posten har nu också uppmärksammat frågan och fått fram siffror, enligt Vägverkets första mätningar har trafiken ökat med så mycket som 5000 fordon per dygn över Skurubron.
Läs NVP-artikeln 

NVP om branden i Velamsund
(2005-01-04)
I mellandagsnumret av Nacka Värmdö Posten fanns en artikel om branden i keramikverkstaden i Velamsund.
Läs artikeln 

Sophämtning jul/nyår
(2004-12-29)
Hör du till dem som missade att det var fredag och sophämtning på julafton? Eller trodde att det inte var någon hämtning då pga helgen. Enligt Nackas hemsida gäller "Soporna hämtas på ordinarie veckodagar oberoende av om det är helgdag eller helgdagsafton", nästa hämtning i Kummelnäs bör alltså bli på nyårsafton.

Brand i Velamsund
(2004-12-22)
Under natten till tisdagen 21 december blev keramikverkstaden i Långa Raden i Velamsund helt utbränd i en brand. Restaurangen och glashyttan i samma byggnad kunde däremot räddas.

Västra Kummelnäs FF på nätet
(2004-12-20)
Vi är glada att nu kunna hälsa Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening välkomna till Allt-i-Kummelnäs. På en välfylld sajt beskrivs allt från kräftfiske till referegsgruppens arbete.
Till Västra 

Enskilt i Söder Grävlingsberg
(2004-12-13)
Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 29 november att planområdet Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg ska slutföras med enskilt huvudmannaskap för vägar. I beslutet konstaterar KS att de boende visar en överväldigande majoritet för enskilt, vägnätet inte bedöms ha så stora ombyggnadsbehov och att VA bör kunna läggas ner utan större ingrepp i befintlig vägkropp.
Läs protokollsutdraget 

Avloppsexpo i Velamsund
(2004-12-05)
Måndag 6 december invigs Avloppsexpo i Velamsund, en permanent utställning om avlopp. 'Det kommer att ta lång tid innan alla är anslutna till väl fungerande VA-nät. Därför inriktar vi oss på att sprida kännedom om denna teknik till alla som bor runt Östersjön', säger Guldbrand Skjönberg, direktör för teknik, säkerhet och miljö i Nacka.
Läs mer om Avloppsexpo 
Avloppsexpo i Velamsund

Elavbrotten 20 oktober
(2004-10-27)
Elavbrotten förra onsdagen drabbade Kummelnäs med omnejd. Felet berodde på en trasig lastfrånskiljare i nätstationen i korsningen Regentvägen-Oscarsvägen.
Läs Boo Energis tekniska rapport 

Förstudie på ny Österled
(2004-10-26)
Vägverket Region Stockholm har påbörjat arbetet med en förstudie för en Östlig förbindelse i Stockholmsområdet. Förstudiesamråd sker
27 okt kl 19 i Dieselverkstaden Marcusplatsen 17 i Nacka samt 28 okt kl 19 i Pelarsalen Norra Latin Drottninggatan 71 i Stockholm. Alla är välkomna.
Läs mer hos Vägverket 

Planbeslut i ONB
(2004-10-21)
Områdesnämnden hade förra veckan flera detalj-planeärenden på dagordningen. Söder Grävlingsberg beslutades gå vidare till Kommunstyrelsen med enskilt huvudmannaskap, Björnberget (omr. E) återremitterades för att se över tomt/hus-storlekar. Ett annat ärdende var det s.k. Kvarnberget (vid Hasseluddsvägen väster om Kummelnäs) där man i beslutsunderlaget hänvisade till att kommunen varit villig att diskutera sänkta krav på vägstandard.
Läs utdrag ur protokollet 

Strömavbrott i Kummelnäs
(2004-10-20)
Under onsdagen drabbades Kummelnäs av ett 10-tal kortare strömavbrott. Enligt Boo Energi berodde dessa på ett fel på grund av grenar mot lufthängande ledningar, arbete har pågått hela dagen för att lokalisera och åtgärda felet.

Maillista Stora Höggarn
(2004-10-17)
Arbetsgruppen Stora Höggarn erbjuder nu mail-utskick för den som vill hålla sig uppdaterad.
Anmäl dig till mail-listan 

Hösteldning
(2004-10-17)
Höstperioden då eldning i trädgården är tillåtet börjar måndag 18 oktober, sista dag för eldning är söndag 31 oktober. Endast torrt vedartat material får eldas, inga pyrande lövbrasor.
Läs mer på Nackas hemsida 

Succé för DEBATT-artiklarna!
(2004-10-14)
Det är nu 10 dagar sedan Kummelnäs DEBATT lanserades, artiklarna har redan fått över 250 träffar.
Gå till Kummelnäs DEBATT 

NVP om Stora Höggarn
(2004-10-12)
Nacka Värmdö Posten uppmärksammar NCC's planer och de intillboendes reaktioner. Henrik Fischer och Olof Färdig från 'Arbetsgruppen mot Stora Höggarn' kommer till tals med sin kritik av projektet.
Läs artikeln i NVP 

(v) om Stora Höggarn
(2004-10-11)
Pressmeddelande 2004-10-07 från (v) med anledning av NCC's planer på Stora Höggarn.
Läs Pressmeddelandet 

(m) om Stora Höggarn
(2004-10-10)
Pressmeddelande 2004-10-06 från (m) med anledning av NCC's planer på Stora Höggarn.
Läs Pressmeddelandet 

Arbetsgrupp Stora Höggarn
(2004-10-06)
Med anledning av NCC's planer på Stora Höggarn har ett antal boende i Kummelnäs/Riset/Vikingshill bildat en arbetsgrupp för att väcka debatt i frågan och motverka giftsaneringsanläggningen. De har öppnat en egen avdelning på Allt-i-Kummelnäs, se länk nedan till vänster.
Deras första uppmaning är att alla ska lämna sina synpunkter till tomas@conviro.se
Läs mer om gruppen 

Nu lanseras Kummelnäs DEBATT
(2004-10-04)
För att bredda Allt-i-Kummelnäs utbud lanserar vi nu "Kummelnäs DEBATT". Tanken är att publicera signerade debattartiklar i ämnen som är aktuella för Kummelnäs. Du är välkommen att läsa och bidra.
Gå till Kummelnäs DEBATT 

Jordsanering på St. Höggarn
(2004-09-24)
NCC har för avsikt att inom kort lämna in en tillståndsansökan till Miljödomstolen i Stockholm enligt miljöbalken avseende en anläggning för mellanlagring och behandling av förorenade massor på Stora Höggarn, en av öarna i farleden, ca 800 meter norr om Kummelnäs. Behandlingen av massorna räknas som miljöfarlig verksamhet. Den som vill veta mer kan läsa underlaget nedan eller kontakta Tomas Henrysson på tomas@conviro.se eller 046-13 47 00.
Läs underlaget för jordsaneringsanläggningen 

Nyheter att vänta
(2004-09-16)
Under hösten kommer flera nya avdelningar att dyka upp på Allt-i-Kummelnäs. Alla som är med på mail-listan kommer att informeras direkt när de kommer.
Anmäl dig till maillistan 

Dåligt vägunderhåll?
(2004-09-08)
Det finns inga pengar i kommunen för underhåll av Kummelnäsvägen och Vikingshillsvägen i år, oklart hur det blir nästa år. Det framgår av en artikel i NVP 7 september som tar upp situationen med underhåll av de kommunala vägarna i Boo.
Läs artikeln i NVP 

Vintertabell på bussarna
(2004-08-22)
Måndag 23 augusti är första dagen med vintertidtabell på bussarna. Som en ny funktion på Allt-i-Kummelnäs finns nu en ny avdelning med länkar i kolumnen till höger. Direktlänkar för automatisk visning av 'nästa buss' och länkar till tidtabellerna i PDF-format.

Simskola i augusti också
(2004-07-19)
Simskolan vid Sågsjöbadet på försommaren blev mycket uppskattad. För de som missade chansen blir det nya möjligheter 2-7 augusti. Simlärare är Emma Söderholm och Louise Söderlind från Skuru IK: s simsektion.
Läs mer om tider och anmälan (PDF-fil) 
Simskola i augusti också

Midsommar i Kummelnäs
(2004-06-22)
Två platser i Kummelnäs har midsommarfirande i lite större skala.
Västra Kummelnäs fastighetsägareförening ordnar på Prästgårdsängen, samling kl 14.00 vid Norrbys väg. Risets tomtägarförening ordnar vid tennisbanan på Risvägen.
För kartor se nyhetsinläggen från förra året,
2003-06-19.
Läs mer om Risets program 

Mer insyn i områdesnämnden
(2004-05-06)
De boende bör få mer inflytande och insyn i områdesnämndernas arbete. Det föreslår Mats Granath (fp), ordföranden i Älta's områdesnämnd, i en debattartikel i NVP.
Förslaget gäller dels möjligheten att som privatperson vara åhörare vid nämndens möten och dels möjlighet att själv lämna förslag som ska tas upp.
Läs debattartikeln i NVP 

Slopad fastighetsskatt?
(2004-05-02)
Oavsett hur man ser ideologiskt på fastighetsskatten så är den en ganska tung utgift för husägare. Villaägarnas Riksförbund genomför en demonstration i Stockholm mot fastighetsskatten onsdag 5 maj, samling kl 17:00 på Sergels Torg.
Läs mer hos Villaägarna 

Majbrasor i Kummelnäs
(2004-04-28)
Valborgsmässoafton firas med majbrasa på två ställen i Kummelnäs. Vägföreningen tänder kl 19.30 vid Kummelnäs Inre Brygga och kl 20.00 tänder Risets tomtägareförening nere vid stranden längs Båtvägen. Se respektive förenings sidor till vänster.

Vårstädning i trädgården
Vårstädning i trädgården (2004-03-30)
Våren är här och trädgården ska rensas och ansas. Det är då lämpligt att påminna om Nacka kommuns regler för eldning i trädgårdar. Det råder totalt eldningsförbud förutom två veckor på våren och två på hösten då rent och torrt vedartat avfall får eldas. Våren 2004 tillåts sådan eldning under vecka 17 och 18 (19 apr - 2 maj).
Anledningen till de stränga reglerna är hälsorisker, och grundbudskapet är:
Elda helst inte alls!
Läs mer på Nackas hemsida 

Översvämning i Sågtorpsskolan
(2004-03-18)
Sågtorpsskolan drabbades av en översvämning förra veckan. Skolans slöjdsalar, bildsalen och musiksalen stod delvis under vatten på grund av en läcka på en huvudvattenledning i skolans källare.
Läs mer i NVP 
Översvämning i Sågtorpsskolan

Rättelse i NVP
(2004-02-16)
Nacka Värmdö Posten införde i Nr 48/2003 en rättelse angående sin tidigare artikel i Nr 47/2003 om Bertil Damberg.
Vi beklagar att Allt-i-Kummelnäs inte tidigare påpekat detta.
Läs rättelsen i NVP 

Detaljplanearbeten försenade
(2004-02-10)
Kommunstyrelsen har reagerat på höga kostnader för kommunen för VA-utbyggnad i område E. Planarbetet har därför stoppats medan en utredning om möjligheter till VA i enskild regi utreds. Förseningen påverkar även området Söder Grävlingsberg.

NVP om Lövbergavägen
(2004-01-30)
I tisdagens nummer av Nacka Värmdö Posten finns en notis om byggplanerna på Lövbergavägen. Fyra stycken parhus.
Läs artikeln i NVP 

Styckning vid Lövbergavägen
(2003-12-22)
Enligt uppgift från Nackas Lantmäteri har tomten nordost om korsningen Lövbergavägen / Kalvhagsvägen styckats i fyra tomter. Vad de är tänkta att användas till framgår inte.

Vite hotar nyutnämnd s-ledare
(2003-11-21)
Nacka Värmdö Posten skriver i Nr 47/2003: ''Bertil Damberg är ny gruppledare för socialdemokraterna i Boo. Själv har han ett vite på 20 000 kronor från sin egen områdesnämnd hängande över sig. - Det handlar om ren personförföljelse, säger Bertil Damberg som överklagat vitet.''
Läs artikeln i NVP 

Var finns din toatank?
Var finns din toatank? (2003-11-13)
Cija-tank, som på kommunens uppdrag tömmer våra slutna toatankar och slamavskiljare, ska nu skapa ett komplett register över var våra anläggningar finns på tomten, tömningspunkterna ska också märkas ut med skyltar (se brevutskick förra veckan). Anmälan om var anläggningarna ligger och hur tömningspersonalen hittar dem kan göras på nätet.
Fyll i dina uppgifter 

Damberg ny gruppledare
(2003-11-11)
Bertil Damberg (s) från Kummelnäs ersätter Eva Thorn Larsson som gruppledare för socialdemokraterna i Boo Områdesnämnd. Damberg har sedan årsskiftet varit suppleant i områdesnämnden men blir nu alltså gruppledare för (s) samt 2:e vice ordförande i nämnden.
Nämndens politiker 

Sista skrivarstugan
(2003-10-30)
Nu på lördag 1 november är den sista skrivarstugan för Söder Grävlingsberg, gå dit och få hjälp med ditt remissvar.
Remissvar är din chans att påverka detaljplanen.
Arrangör Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening.
Läs mer 
Sista skrivarstugan

Bevara Kummelnäs
(2003-10-19)
Ett antal boende i Västra Kummelnäs har tagit initiativ till en grupp för att bevara karaktären i deras planområde.
Gruppen håller sitt första möte på tisdag 21 oktober kl 19.00 i scouthuset mittemot prästgården (Kummelnäsvägen). Mötet vänder sig i första hand till boende inom Västra Kummelnäs (planområde F), men alla som har erfarenheter att dela med sig av är välkomna.

Detaljplaner & trångbodda
(2003-10-15)
Kom och diskutera frågeställningarna kring detaljplaneläggning ur den trångboddes perspektiv. Välkommen på möte i Kummelnäs Kapell Lördag 18 oktober kl 9:30.
Efter mötet håller fastighetsägareföreningarna och vägföreningen skrivarstuga för den som vill ha hjälp att formulera sitt remissvar.
Detta möte vänder sig främst till trångbodda som bor inom detaljplaneområdet 'Söder Grävlingsberg'.
Maila för mer info 

Regeringsbelut om vägar
(2003-10-08)
Nacka Värmdö Posten har kommenterat ett regeringsbeslut om huvudmannaskap för vägar i planområdet norr om Dalkarlsvägen i Lännersta. Kommunen hade beslutat om enskilt huvudmannaskap men detta hade överklagats av några boende.
Regeringen beslutar att riva upp kommunens beslut men det betyder i sig inte att man anser att det ska vara kommunalt huvudmannaskap (rubriken i NVP är missvisande jämfört med innehållet i artikeln) utan att underlaget för att hävda att en majoritet av de boende ville ha enskilt var för dåligt, se 4:e och 5:e stycket på sidan 5 i Regeringsbeslutet
Att majoritetens vilja finns dokumenterad, t.ex. i en enkät, verkar vara nödvändigt.
Kommunen kommer nu att göra en enkät i Dalkarlsområdet som grund för ett nytt beslut.
Läs artikel i NVP 

Västra visar planexempel
(2003-10-07)
Söndag 12 oktober kl 14.00 arrangerar Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening en rundresa med buss i Boo då några av kommunens tjänstemän visar exempel på detaljplanering. Föranmälan hos Västras styrelse krävs.

Eldningsförbud i Nacka
(2003-09-30)
I år har Nacka kommun skärpt reglerna för eldning i trädgårdar. Det råder nu totalt eldningsförbud förutom två veckor på våren och två på hösten då rent och torrt trädgårdsavfall får eldas. Hösten 2003 tillåts sådan eldning under vecka 44 och 45 (28 okt - 9 nov). Anledningen till de skärpta reglerna är hälsorisker och grundbudskapet är:
Elda helst inte alls!
Läs mer på Nackas hemsida 
Eldningsförbud i Nacka

Söder Grävlingsberg till utställning
(2003-09-25)
Boo Områdesnämnd beslutade 9 september att planområdet 'Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg' ska ställas ut. Utställningen sker under perioden 1 oktober - 7 november, bland annat på biblioteket i Orminge.
Läs ONB-beslutet 

Resultat i EMU-omröstningen
Resultat i EMU-omröstningen (2003-09-14)
Så här utföll söndagens folkomröstning i Nacka och Norra Boo om införandet av EURO.
Se resultaten 

Ont om 3G-master i Boo
(2003-09-01)
Det verkar än så länge bli ont om 3G-master i Boo. Protesterna från de boende är många. Före sommaren avslog Boo Områdesnämnd bygglovet för en mast vid Lövbergaviken, nu protesterar även de boende i Gustavsvik.
Läs artikel i NVP 

ONB-beslut 11 juni
(2003-07-09)
Områdesnämnden tog bl.a. följande beslut på sitt möte 11 juni.
- Söder Grävlingsberg bordlagt för att låta de boende komma till tals
- Björnberget till utställning under sommaren med vissa krav på förtydliganden bl.a. om kostnader för ombyggnad i enskild regi
- Lövberga till samråd
Läs utdraget från protokollet 

Ny prylmarknad på nätet
(2003-07-08)
Köp och Sälj. Du kan göra fritextsökning på alla annonsrubriker.
Till everything.se 
Ny prylmarknad på nätet

Priser på sålda hus och tomter
(2003-06-23)
Aftonbladet erbjuder en gratistjänst där man kan kontrollera köpeskillingen på hus och tomter sålda de tre senaste månaderna.
• Välj län 'Stockholm'
• Välj kommun 'Nacka'
• Klicka 'Gå vidare'
• Zooma genom att klicka i kartan
Se länk under 'Aktuellt' till höger 

NVP-artikeln om Söder Grävlingsberg
(2003-06-23)
NVP har nu publicerat sin artikel (se 2003-06-18 nedan) om Söder Grävlingsberg på nätet.
Läs NVP's artikel 

Midsommarfirande i Riset
Midsommarfirande i Riset (2003-06-19)
Även i Riset kommer det att firas midsommar, vid tennisbanan på Risvägen. Kl 10.00 är det samling för att klä stången, kl 14.00 reses den och kl 19.00 är det så dags för gemensam grillfest.
Läs mer hos Riset 

Midsommarfirande på Prästgårdsängen
(2003-06-19)
De som vill vara med på Kummelnäs traditionella midsommarforande samlas kl 13.45 på midsommarafton vid Sågsjövägen/Norrbys väg för avmarsch mot Prästgårdsängen. Arrangör är Fastighetsägareföreningen i västra Kummelnäs.
Midsommarfirande på Prästgårdsängen

NVP tar upp Söder Grävlingsberg
(2003-06-18)
Nacka Värmdö Posten tar upp problematiken kring planområdet Söder Grävlingsberg i en artikel i Nr 25 (17-23 juni 2003). Victor Brott och Lars-Henrik Lindahl interjuvas om Vägföreningens och Referensgruppens arbete och slutsatser. Vägföreningen anser sig kunna upprusta vägnätet betydligt billigare än de 32 miljoner kronor som kommunen beräknat det till, ''den kalkyl vi gjort har man inte tagit någon hänsyn till utan bara begravt den bland de övriga remissvaren, säger Lars-Henrik Lindahl''.
I en notis på samma sida meddelar ONB's ordförande Susann Fogelström (m) att utställningsbeslutet för Söder Grävlingsberg bordlagts till efter sommaren för att ONB bättre ska kunna ta del av vad de boende vill.
Läs NVP's artikel 

Bekämpa jättebjörnloka
Bekämpa jättebjörnloka (2003-06-12)
Nacka kommun ber om allmänhetens hjälp att bekämpa spridningen av jättebjörnloka. Ring och berätta om du sett några plantor på telefonnummer 718 93 03.
Läs mer på nacka.se 

ONB-beslut om Kummelnäs på onsdag
(2003-06-09)
Onsdag 11 juni kommer flera beslut om detaljplaner i Kummelnäs att fattas av Områdesnämnden. Utställningsbeslut för områdena Björnberget och Söder Grävlingsberg står på dagordningen, liksom samrådsbeslut för Lövberga.
Med på dagordningen finns också beslut om 3G-mast vid Lövbergavägen. Vill du försöka påverka besluten i sista stund så ring en politiker.
Nämndens politiker 

Nu även www.kummelnas.se
(2003-05-17)
Från och med nu går det att använda ändelsen .se på alla Allt-i-Kummelnäs adresser.
Läs om hur det fungerar 

Valborgsfirande
(2003-04-25)
Årets Valborg firas med stor brasa på två ställen i Kummelnäs. Först ut är Kummelnäs Vägförening kl 18.30 vid Kummelnäs Inre Brygga längst in i Kummelnäsviken. Lite senare på kvällen, kl 20.00, tänder Risets tomtägareförening sin eld vid stranden längs Båtvägen.
Läs Risets inbjudan 

Länsmuseets rapport om Kummelnäs
(2003-04-21)
I många diskussioner om detaljplaneläggningen av Kummelnäs har en rapport från Stockholms Länsmuseum nämnts. Den heter 'Söder Grävlingsberg - Kulturmiljöbeskrivning inför detaljplan Boo socken, Nacka kommun, Uppland', följ länken nedan så finner du den som nummer nio i listan över Länsmuseets rapporter från 2001. Där finns två PDF-filer att ladda hem, den första är själva rapporttexten och den andra en kartbilaga.
Länsmuseets rapport 

Föredrag - Arkitektur i Boo
Föredrag - Arkitektur i Boo (2003-04-06)
Tisdag 8 april arrangerar Boo hembygdsförening ett föredrag om 'Arkitektur i Boo' i Kummelnäs kapell. Föredragshållare är Paul Ahlqvist. Startar 18.30 och beräknas pågå en timme, därefter årsmöte.
Boo hembygdsförening 

Ändrade plangränser i Kummelnäs
(2003-04-03)
Områdesnämnden beslutade 12 mars att ändra plangränserna mellan område 'F' och 'G'. Gränsen följer därmed Kummelnäsvägen istället som tidigare de nu gällande byggnadsplanerna.
Läs ONB's beslut 

Eldningsförbud i Nacka
(2003-03-30)
I år har Nacka kommun skärpt reglerna för eldning i trädgårdar. Det råder nu totalt eldningsförbud förutom två veckor på våren och två på hösten då rent och torrt trädgårdsavfall får eldas. Våren 2003 tillåts sådan eldning under vecka 17 och 18 (21 april - 4 maj). Anledningen till de skärpta reglerna är hälsorisker.
Läs mer på Nackas hemsida 
Eldningsförbud i Nacka

Svårt att få dagisplats i Boo
(2003-03-19)
Dagisplatser är en bristvara i saltsjö-Boo. Nacka Värmdö Posten skriver i sitt nummer 18 mars om problemen, och ingen lösning ser ut att finnas på ett par år.
Läs artikeln i NVP 

Läs själv av din elmätare
Läs själv av din elmätare (2003-02-20)
Den senaste tiden har ju elpriset varit en het potatis. Nacka Värmdö Posten skriver i sitt nummer 18 februari om möjligheten att själv läsa av sin elmätare, t.ex. månadsvis, för att inte riskera att debiteras för hög/låg kostnad. Mätarställningen kan rapporteras vis Boo Energis hemsida, klicka på KUNDINFO/Mätarställning.
Boo Energi 

'På luffen i Boo'
(2003-02-17)
Den nya Boo-filmen 'På luffen i Boo' finns nu färdig. Filmen är gjord av Boo Hembygdsförening och finns till försäljning hos dem och på biblioteket i Orminge.
Boo hembygdsförening 

Nya ledamöter i ONB
(2003-01-13)
Från och med årsskiftet är det nya ledamöter i Boo Områdesnämnd. Ordförande är Susanne Fogelström (m). Intressant för oss Kummelnäsbor är att vi numera har representanter från vårt område med i nämnden.
Samtliga ONBs politiker 

God Jul
(2002-12-24)
En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla Kummelnäsbor!
Som julunderhållning rekommenderas 'Karl-Bertil Jonssons julafton' som sänds kl 19.00 på julafton på SVT1, den innehåller det mesta i livet.

Uppskjutet beslut om bussväg
(2002-10-18)
Områdesnämnden sköt upp beslutet om en ny bussväg till Velamsund, innan beslut fattas ska ett allmänt informationsmöte hållas. Frågan om bussvägen har tidigare tagits upp av ÖKF samt diskuterats på Klotterplanket.
Läs ONB-protokollet 

1000 besök i september
(2002-10-06)
Under september hade Allt-i-Kummelnäs inklusive underavdelningarna Historia, Natur, KVF, ÖKF och Biörklunds Måleri över 1000 besök totalt på webben.

Utställning på Nordiska museet
(2002-10-01)
Möblerade rum är en ny utställning på Nordiska museet som handlar om hur vi har bott och möblerat genom tiderna. Miljöer, möbelparader och fotografier visar svensk heminredning från 1870 till 2000.
Till museet 
Utställning på Nordiska museet

Källare på Sågsjöhöjden
(2002-09-30)
Områdesnämnden har beslutat om en mindre ändring i detaljplanen på sågsjöhöjden som förtydligar att det är OK att bygga källare utöver den bruttoarea som medges i planen.
Läs beslutet 

Klotterplanket över förväntan!
(2002-09-23)
Användningen av klotterplanket är klart över förväntan. Över 50 inlägg under 11 huvudrubriker den första månaden är inte illa, fortsätt hålla tangenterna glödande...
Klotterplanket 

Valresultat 2002
Valresultat 2002 (2002-09-16)
Resultatet av kommunalvalet 2002 i Nacka kommun. Fördelningen av ledamöter i Boo Områdesnämnd motsvarar fördelningen i hela Nacka.
Se resultaten 

Remisstiden går mot sitt slut
(2002-09-14)
För detaljplaneområdena Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg går remisstiden ut på måndag 16 september. Skriftliga synpunkter lämnas till:
Områdesnämnden Boo
Nacka Kommun
Miljö & Stadsbyggnad
131 81 Nacka

Stopplikt och förslag till ändring av buss 421/448
(2002-08-30)
Boo Områdesnämnd beslutade 21 augusti att införa stopplikt i korsningen mellan Kummelnäsvägen och Lövbergavägen. Förslaget kommer från boende i området via Kummelnäs Vägförening.
Vid samma möte behandlades också frågan om att eventuellt dra buss 421/448 längs Lövbergavägen istället för dagens sträckning via Boo Kyrka, här ska dock de boende få säga sitt.
Läs mer om besluten 

Säg din mening på Klotterplanket
(2002-08-23)
Idag lanserar vi ett klotterplank på nätet för alla boende i Kummelnäs. Ta chansen att lufta dina frågor/tankar eller kommentera andras inlägg, t.ex. inom boende, vägar, detaljplanefrågor, trädgårdsskötsel etc.
Besök klotterplanket 

Biörklunds Måleri
(2002-08-19)
Som första företagssajt på Allt-i-Kummelnäs kan vi nu presentera 'Biörklund - Dekoration och Måleri'.
Se mer om måleri 
Biörklunds Måleri

Senaste ONB-protokollet
(2002-07-01)
Sent om sider har vi fått tag på protokollet från senaste mötet med Områdesnämnden i Boo. Ur innehållet bl.a:
- Förtydligande i detaljplanen för Sågsjöhöjden
- Skärpta regler för enskilda brunnar i vissa delar av Kummelnäs
- Start-PM för området B (Riset)
Läs protokollsutdragen 

Påverkas bussarna till Kummelnäs?
(2002-06-27)
En förlängd Tvärbana från Gullmarsplan till Slussen skulle kunna innebära ett extra byte på sträckan Kummelnäs-Slussen.
Ett förslag finns från SL, remisstiden går ut 30 juni.
Läs mer om förslaget 

Midsommarfirande i Riset
Midsommarfirande i Riset (2002-06-18)
Även i Riset kommer det att firas midsommar, vid tennisbanan på Risvägen. Kl 10.00 är det samling för att klä stången, kl 14.00 reses den och kl 19.00 är det så dags för gemensam grillfest till vilken man medtar sin egen mat. Arrangör är Risets Tomtägarföreningen.

Midsommarfirande på Prästgårdsängen
(2002-06-17)
De som vill vara med på Kummelnäs traditionella midsommarforande samlas kl 14.00 på midsommarafton vid Sågsjövägen/Norrbys väg för avmarsch mot Prästgårdsängen. Arrangör är Fastighetsägareföreningen i västra Kummelnäs.
Midsommarfirande på Prästgårdsängen

Hus till salu i Kummelnäs
(2002-06-04)
Nu finns en alltid uppdaterad och aktuell förteckning över hus till salu i Kummelnäs. Sammanställningen kommer från DN/Hemnet och är sorterad på delområden i Saltsjö-Boo. Se under 'Aktuellt' i menyn till höger.

Tapeter i gamla hus
Tapeter i gamla hus (2002-05-28)
Vilken typ av tapeter passar i ett gammalt hus från förra sekelskiftet och var finns de att köpa? Artikel i DN Bostad
Besök Duro direkt 

Samrådsdags för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg
(2002-05-24)
Boo Områdesnämnd har beslutat att detaljplaneförslagen för planområdena Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (Östra Kummelnäs från Karbosjön och norrut) ska sändas ut på samråd. Det innebär att samtliga fastighetsägare inom områdena kommer att få ta del av materialet och komma med synpunkter.
Läs Områdesnämndens beslut 

Planarbetet för området Bågvägen ska tas om
(2002-05-09)
Boo Områdesnämnd har beslutat att planändringsarbetet för planområdet Bågvägen (Bågvägen, Åbroddsvägen m.m.) ska tas om från början. Anledningen är att ett 30-tal fastighetsägare överklagat den nya plan som nämnden beslutade om i februari 2001, överklagan har vunnit gehör hos Miljödepartementet och Boverket.
Läs Områdesnämndens beslut 

Valborgseld vid Kummelnäs Inre Brygga
(2002-04-28)
På Valborgsmässoafton kommer brasa att tändas klockan 19 vid Kummelnäs Inre Brygga (förlängningen av Kummelnäsvägen nedanför Dagis). För den som vill grilla korv startas grillen ungefär en timme tidigare. Arrangörer är Kummelnäs Vägförening och ett antal fastighetsägareföreningar i området.
Valborgseld vid Kummelnäs Inre Brygga

Bredband i Kummelnäs
(2002-04-20)
Datortidningen Computer Sweden skriver om ny teknik för s.k. ADSL som kommer göra det lättare att få bredband för internet till Kummelnäs. Sedan tidigare (2001-04-08) har ÖKF agerat i frågan och ett antal boende startat en aktionsgrupp för att påverka Telia.
Läs artikel i Computer Sweden 

Detaljplanemöte med Nacka kommun
(2002-04-14)
De boendes referensgrupp för detaljplanearbetet med området Söder Grävlingsberg är inbjudna till Nacka kommun 18 april för möte om läget med områdena Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg. Har du synpunkter kontakta någon i gruppen t.ex. Peter Zethraeus från ÖKF.

Natur i Kummelnäs
(2002-03-28)
Den inventering av naturområden som gjorts i samband med referensgruppsarbetet för nya detaljplaner finns nu i web-utförande.
Ta en titt på naturen 
Natur i Kummelnäs

Detaljplan för Grävlingsberg
(2002-03-27)
Detaljplanearbetet för Grävlingsberg är nu igång igen efter ett drygt års uppehåll. De nya ägarna har lämnat in en begäran om detaljplaneläggning till kommunen. Områdesnämnden fattade beslut om att tillstyrka start-PM för Grävlingsberg och sammanslagning med det angränsande pågående planarbetsområdet kallat Söder Grävlingsberg.
Läs Områdesnämndens beslut 

ÖKF's websajt klar
ÖKF's websajt klar (2002-01-09)
Idag lanserades Östra Kummelnäs Fastighetsägareförenings websajt.
Till ÖKFs sajt 

Kummelnäs Historia - Nu på nätet!
(2001-11-28)
Nu finns stora delar av utsällning om Kummelnäs Historia som var i kapellet i februari-2001 ute på nätet.
Till historie-sajten 
Kummelnäs Historia - Nu på nätet!

Start-PM för område 'G'
(2001-06-18)
Boo Områdesnämnd fattade i förra veckan beslut om ett så kallat start-PM för område 'G' i Kummelnäs. Start-PM'et innebär ett startskott för detaljplaneläggning.

KVF's ordförande
(2001-06-05)
Intervju med Kummelnäs Vägförenings ordförande Victor Brott, gjord av Tore Kellquist våren 2001.
Läs intervjun 

© 1999-2018  Allt-i-Kummelnäs

ver 2.3

Vädret Kummelnäs


 Kollektivtrafik
SL's reseplanerare
 I närområdet
Brf Fridtorp
Backeboskolan
Sågtorpsskolan
Idunskolan
Myrsjöskolan

 Länktips
Boo Miljö- och naturvänner
Boo Hembygdsför.
NVP på nätet
Nacka Kommun

<annonser>
 I Kummelnäs

Vikingshill Klippstuga på Nordmannavägen 9

Kummelnäs Kattpensionat

Kummelnäs Historia

<annonser>
<partners>